Viewing entries tagged
beleid

Studie analyseert deelauto-aanbod in 177 steden in 5 West-Europese landen – Utrecht op tweede plek

Comment

Studie analyseert deelauto-aanbod in 177 steden in 5 West-Europese landen – Utrecht op tweede plek

Een studie van de Universiteit Utrecht levert kwantitatieve inzichten op over het aanbod van deelauto’s in grote steden van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koningrijk en onderzoekt de invloed van 14 factoren (karakteristieken van de steden en inwoners) op het aanbod van twee vormen van autodelen (Business-to-Consumer, B2C en Peer-to-Peer, P2P). 

Comment

Sterke groei autodelen in België en Duitsland

Comment

Sterke groei autodelen in België en Duitsland

Sterke groei autodelen in België en Duitsland

Niet alleen in Nederland, ook in de buurlanden België en Duitsland zit autodelen flink in de lift. Dat blijkt uit twee studies die afgelopen weken zijn verschenen. In Duitsland is het aantal autodelers met 16,6% gestegen afgelopen jaar, in België is het aantal autodeelinitiatieven verdubbeld sinds 2015.

Comment

College Amsterdam stemt in met Agenda Autodelen

Comment

College Amsterdam stemt in met Agenda Autodelen

Op 8 januari heeft het College van Burgers en Wethouders van de gemeente Amsterdam ingestemd met de Agenda Autodelen. Deze maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen dat aankomende maanden in gesprek met bewoners en professionals wordt opgesteld. In de agenda staat de visie van Amsterdam op autodelen en worden zes maatregelen voorgesteld om autodelen te stimuleren, zoals 

Comment

Comment

De GreenDeal Autodelen krijgt een vervolg

Het is inmiddels 3 jaar geleden dat de Green Deal Autodelen van start ging met initieel 30 ondertekenaars en uitgroeide naar 42 organisaties op het hoogtepunt. De looptijd is nu officieel verstreken. Het aantal deelauto’s en aanbieders is gegroeid. De bekendheid van autodelen is toegenomen. De onderlinge samenwerking is versterkt. En autodelen wordt steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal mobiliteitsbeleid. Er is veel bereikt en de betrokken partijen hebben de samenwerking als toegevoegde waarde ervaren. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de overgrote meerderheid van de ondertekenaars aanstuurt op een vervolg: “We zijn nog niet klaar, we blijven ons gezamenlijk inzetten om autodelen uit de niche te halen.” is een van de opmerkingen in een peiling bij ondertekenaars. Hoe dit vervolg er precies uit gaat zien en wie (weer) zal ondertekenen, wordt na de zomer bekend gemaakt. 

Potentie verzilveren

De Green Deal Autodelen is een driejarige publiek-private samenwerking met als doel om autodelen te versnellen met diverse partijen, waaronder acht gemeenten, autodeel aanbieders, ANWB, BOVAG, verzekeraars, de Rijksoverheid en milieuorganisaties. De ambitieuze en gedurfde doelstelling van de Green Deal was dat er in 2018 100.000 deelauto’s rondrijden in Nederland. Hoewel de telling van dit jaar pas na de zomer verwacht wordt, lijkt het er sterk op dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De laatste stand op de meter was 30.697 in het voorjaar van 2017. Het gekozen doel komt voort uit het SER akkoord en was nooit heilig. De weg ernaartoe was altijd het echte doel van de samenwerking, het versnellen van de beweging door samenwerking. De Green Deal heeft ervoor gezorgd dat er legitimiteit is voor het thema en dat autodelen stevig op de agenda is gezet bij lokale en nationale beleidsmakers en politici. “Autodelen is de toekomst, maar dat besef dringt maar langzaam door. Het vergt ‘omdenken’, van gebruikers, de overheid en van partijen als verzekeraars. Om de potentie van autodelen nu verder te verzilveren in termen van klimaatwinst, ruimtewinst en goede toegang tot vervoer, is een veel steviger inbedding nodig in het beleid." aldus Marjolein Demmers, voorzitter van de stuurgroep. "Met autodelen als basis, wordt straks de invoering van elektrische auto ook makkelijker.”

 

Initiatieven, kennis deling en samenwerking

Uit de Green Deal zijn vele initiatieven voortgekomen zoals de genoemde handreikingen met beleidsadviezen (‘rode lopers’) voor lokale en landelijke overheid, publicaties, bijvoorbeeld over verschillen in tarieven voor parkeervergunningen voor deelauto’s, tweemaal de uitreiking van de Autodeel Award, twee Symposia en recent een tweedaags werkbezoek naar autodeelstad Gent. 

Andere zichtbare resultaten zijn de website autodelen.info en het Twitteraccount @autodelen_info. Op de site is de afgelopen jaren veel kennis gedeeld om autodelers, beleidsmakers en andere doelgroepen op weg te helpen. De site fungeert voor steeds meer partijen als kennisbank. Er is in drie jaar veel podium gecreëerd op events voor presentaties en workshops over autodelen en het universele autodeel-logo dat uit de Green Deal is ontstaan wordt inmiddels (inter)nationaal toegepast, bijvoorbeeld in Den Haag, Bergen (Noorwegen), Bremen (Duitsland) en in Vlaanderen. De Green Deal heeft bovenal een impuls gegeven aan de onderlinge samenwerking en dialoog, vanuit waar mooie initiatieven zijn voortgekomen.

 

De Green Deal Autodelen gaat door

Partijen hebben in een evaluatie met elkaar vastgesteld dat ze veel hebben bereikt, maar dat ze nog niet klaar zijn. Het vormt een geweldige basis om door te pakken, want autodelen is nog altijd geen algemeen bekende oplossing voor mobiliteit. Ananda Groag van ShareNL: “Het is mooi om te zien hoe al die verschillende partijen naar elkaar toe zijn gegroeid, met als resultaat meer wederzijds begrip, strategische samenwerking en veel plannen die de komende jaren voor groei gaan zorgen.” 

 

De huidige doelstelling van de 100.000 deelauto’s wordt verlengd, deels omdat dit een goed meetbare  indicator is. Toch is een hoog aantal deelauto’s eigenlijk niet wat je wilt, maar een hoog gebruik van de deelauto en het verminderen van de (groei van) het gemiddelde autobezit. Bewezen is namelijk dat autodelen tot minder autogebruik en daarmee minder CO2-uitstoot en luchtvervuiling leidt. Daarom wordt er een doel toegevoegd, dat is gericht op gebruik, namelijk een groei in het aantal (actieve) gebruikers van deelauto’s. Bovendien zullen de partijen ernaar streven dat in stedelijke gebieden meer ruimte beschikbaar komt voor zowel groen en recreatie als voor lopen, fiets en openbaar vervoer, door vermindering van het aantal parkeerplaatsen.

 

Dat met de Green Deal autodelen in Nederland op de agenda is gezet, blijkt uit het feit dat vele nieuwe partijen willen deelnemen aan het vervolg. Daaronder bevinden zich zowel andere overheden als nieuwe autodeelaanbieders, die allen bezig zijn nieuwe mogelijkheden voor autodelen te creëren. 

Comment

Gluren bij de Buren | Werkbezoek Autodelen Gent

Comment

Gluren bij de Buren | Werkbezoek Autodelen Gent

Dinsdag 26 juni was het dan eindelijk zo ver: het werkbezoek Gluren bij de Buren. Een zeventien koppige delegatie vertrok vanuit Amsterdam, Utrecht, Breda, Eindhoven en Den Haag carpoolend in deelauto’s richting Gent. In totaal met vijf grote gemeenten (Amsterdam, Delft, Den Haag, Eindhoven, Utrecht), de provincie Zuid-Holland, drie deelauto aanbieders (Buurauto, MyWheels, Stapp.in), een verhuurbedrijf (Sixt), een automerk (PSA-groep Nederland) en drie adviesbureaus (Advier, Groen is Doen en shareNL) is Nederland vertegenwoordigd in Vlaanderen tijdens de eerste editie van het werkbezoek ‘Gluren bij de Buren’.

Comment

Lokaal beleid speelt een cruciale rol bij groei autodelen

Comment

Lokaal beleid speelt een cruciale rol bij groei autodelen

Wil Mobility as a Service (MaaS) werken, dan moet de autodeelmarkt flink groeien, stellen Martien Das van Rijkswaterstaat en Friso Metz van adviesbureau Advier in Verkeersnet. De groei is volgens hen sterk afhankelijk van gemeentelijk beleid. Maar in de meeste gemeenten bieden hierin nog geen ruimte voor de deelauto, zien ze. Binnen de Green Deal Autodelen ontwikkelden zij daarom tien punten die een transitie moeten versnellen.

Comment