Een studie van de Universiteit Utrecht levert kwantitatieve inzichten op over het aanbod van deelauto’s in grote steden van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koningrijk en onderzoekt de invloed van 14 factoren (karakteristieken van de steden en inwoners) op het aanbod van twee vormen van autodelen (Business-to-Consumer, B2C en Peer-to-Peer, P2P). 

Een Nederlandse samenvatting is nu hier te lezen op Autodelen.info. Daarin vind je de meest interessante uitkomsten. Bijvoorbeeld: als er veel B2C-auto’s in een stad zijn, zijn er ook veel P2P-auto’s, en andersom. En kijk je alleen naar B2C, dan is alleen Amsterdam in de top 5 te vinden van meeste B2C-deelauto’s per inwoner. Kijk je echter naar B2C en P2P samen, dan is Utrecht de eerste Nederlandse stad, op de tweede plek, met 214 B2C- en P2P-deelauto’s per 100.000 inwoners.

Een Engelstalige paper van de studie is verschenen in het International Journal of Sustainable Transportation: Karla Münzel, Wouter Boon, Koen Frenken, Jan Blomme & Dennis van der Linden (2019) “Explaining carsharing supply across Western European cities”.

Lees de Nederlandse samenvatting 

 Lees de gehele paper in het Engels 

Comment