Hoe het allemaal begon

Van 1968 tot 1986 was er Witkar, een collectief elektrisch voertuig in Amsterdam, dat bedoeld was om te delen. Dit van een initiatief van Luud Schimmelpennink met als doel om het autoverkeer en de daarmee gepaard gaande luchtverontreiniging en parkeerproblemen terug te dringen. Hij was zijn tijd ver vooruit. Wie een witkar wilde gebruiken, moest lid worden van een vereniging en kon vervolgens voor een gulden per 5 kilometer een witkar lenen van één van de vijf stations in de binnenstad. Een rit diende ook weer op zo'n station te eindigen, waarna de accu's van de witkar binnen zeven minuten konden worden opgeladen.


Aantal deelauto's in nederland

Ruim 5.700 nieuwe deelauto’s
In het voorjaar van 2017 waren er 30.697 deelauto’s in Nederland. Dit betekent weer een sterke groei van 23% (ruim 5.700 auto’s) ten opzichte van 2016. De groei in deelauto’s is het sterkst in de G4-steden. In de gemeente Amsterdam staan de meeste deelauto’s, gevolgd door gemeente Utrecht. Van alle deelauto’s is 86 procent te vinden bij een carsharing platform (peer-to-peer). Via zo’n platform kun je auto’s van particulieren huren. Afgelopen jaar groeide deze deelvorm ook het snelst met 31%. Dit blijkt uit onderzoek van CROW-KpVV. Bekijk het onderzoek


EFFECTEN van autodelen (inclusief peer to peer)

Nederland telt naar schatting 90.000 autodelers. Uit onderzoek van het PBL blijkt dat bijna een derde van deze autodelers de eigen auto wegdoet of geen (extra) auto aanschaft. In het laatste geval komt de deelauto vaak in de plaats van een tweede of derde auto. Ook rijden autodelers 15 tot 20 procent minder kilometers dan vóórdat zij een auto deelden. De CO2-uitstoot door autogebruik en -bezit is bij de autodelers met 8 tot 13 procent gedaald.

Autodelers rijden minder kilometers
Voordat zij een auto deelden, hadden autodelers gemiddeld ongeveer 1 auto per huishouden; sinds het autodelen is dat gedaald naar 0,7 auto per huishouden. Ook zijn ze minder gaan rijden: vóór het autodelen reden zij gemiddeld 9.100 kilometer per jaar, erna is dat gedaald naar ongeveer 7.500 kilometer per jaar (een daling van 15 tot 20 procent).

Sommige autodelers rijden meer dan voorheen: zij nemen nu vaker de auto in plaats van de fiets of het openbaar vervoer. Anderen rijden minder omdat ze nu geen eigen auto (of geen tweede of derde auto) meer hebben; zij zijn daardoor selectiever in hun autogebruik, ook bij hun ‘eigen’ eerste auto.

CO2-uitstoot daalt door autodelen
De door mobiliteit veroorzaakte CO2-uitstoot is bij de autodelers met 8 tot 13 procent procent gedaald. Voor een deel komt dit doordat zij minder kilometers rijden; voor een deel doordat ze minder auto’s bezitten. Bij de productie en sloop van auto’s komt immers ook CO2 vrij.
Bekijk dit onderzoek


(inter)nationaal onderzoek

De impact van delen is groot. Zeker als dit op grote schaal wordt toegepast. Zo onderzocht Het International Transport Forum data van alle bewegingen in de stad Lissabon en modelleerde deze in een systeem waarbij ritten plaatsvonden in gedeelde taxi, taxibusjes en high capacity openbaar vervoer. Daaruit bleek dat er met slechts 3% van alle huidige auto's op de weg alle trips gemaakt konden worden. Dit zou ook alle parkeerplaatsen op straat overbodig maken en zelfs 80% van de overige parkeergarage's en -terreinen. Stel je eens voor wat dat voor de openbare ruimte zou kunnen betekenen! Bekijk dit onderzoek