Dit najaar is voor de derde keer de Autodeel Award voor gemeenten uitgereikt. De gemeente Utrecht heeft de autodeelaward gewonnen, de gemeente Enschede de prijs voor het beste autodeelproject. Wat zijn de redenen geweest voor de jury om juist deze twee gemeenten te belonen? In deze publicatie van Natuur & Milieu en het Ministerie van IenW zet de jury uiteen waarom Utrecht en Enschede het beste scoorden op met name  

  • Autodeelbeleid

  • Parkeerbeleid

  • Communicatie

  • De gemeente als launching customer

De aanpak van een dertigtal gemeenten is vergeleken. Dit zijn de 15 grootste gemeenten en alle gemeenten die meedoen aan de Green Deal Autodelen en de CityDeal Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling. Daarnaast zijn meegenomen gemeenten waarvan uit een eerdere analyse door Natuur & Milieu bekend is dat ze autodelen benoemen in hun coalitie akkoord en deelnemers aan vorige Awards of gemeenten die op andere wijze bekend zijn om hun initiatieven rondom autodelen. 

Het levert vele voorbeelden op van wat er mogelijk is en reeds wordt gedaan om autodelen, met alle voordelen voor het milieu en leefbaarheid, groter te maken. Daarmee dient dit document ook ter inspiratie van hoe autodelen effectief in de praktijk kan worden gebracht.


Bekijk dit rapport.
Comment