Nadat het College van B&W van de hoofdstad in januari had ingestemd met de Agenda Autodelen, heeft nu ook de gemeenteraad op 13 februari ingestemd. Daarmee is de Amsterdamse Agenda Autodelen vastgesteld.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft de ambitie om ook in de toekomst koploper te blijven op het gebied van deelauto’s, zo stelt het zelf. Het delen van auto’s vormt een belangrijk instrument voor het efficiënt gebruiken van de schaarse ruimte in de drukste gebieden van de stad. Daarmee is de Agenda Autodelen integraal onderdeel van de ambitie voor een autoluwe binnenstad.

Zie ook ons eerder bericht over de Agenda hier.

De video van de bespreking in de gemeenteraad vind je hier.

De Agenda Autodelen van de gemeente Amsterdam vind je hier.

Comment