Als bewoners, bezoekers en ondernemers zich blijven verplaatsen als vandaag dan groeien alle vervoerswijzen met 20% tot 40% en dan loopt het verkeer vast in Amsterdam. De groeiende stad vraagt om slimme en nieuwe manieren van mobiliteit. Hierop is een mogelijk perspectief geschetst door de gemeente Amsterdam met de opgedane ervaring uit het programma Smart Mobility. 

De transitie naar een duurzamere en meer wendbare stad met een schonere economie is inmiddels in volle gang: innovaties bieden kansen voor bedrijvigheid, een verbeterende leefbaarheid én gelijke toegang tot mobiliteitsdiensten. Lange termijn ontwikkelingen en innovaties zijn nog lastig te voorspellen. Hoewel, er is één ding zeker: de manier waarop we onszelf en onze goederen verplaatsen in de toekomst van de groeiende stad zal hoe dan ook veranderen.

De stad Amsterdam komt met een potentieel perspectief op de toekomst. Mobiliteit op basis van delen is een van de pijlers die belangrijk blijven. Blik op de toekomst voor 2030 is: "Doordat meer gebruik wordt gemaakt van deelconcepten zoals deelauto's, pooltaxi's, deelfietsen en -scooters is het bezit van voertuigen afgenomen. Voor het gemotoriseerde verkeerd geldt dat straks 80% van alle verplaatsingen in Amsterdam met collectieve vervoersvormen (deelauto's, taxi's en OV) gebeurt. Dit levert in de stad extra ruimte op, maar vergt wel een verandering in mentaliteit en in ons reisgedrag."

Lees het hele perspectief op de mobiliteit van de toekomst in Amsterdam hier. 

Comment