Wat zijn momenteel de effecten van autodelen op ruimtebeslag, autogebruik en het gebruik van andere modaliteiten? Op deze en andere vragen vinden beleidsfunctionarissen antwoord in het onderzoek “Hoe Greenwheels steden leefbaarder maakt” dat de deelautoaanbieder het afgelopen jaar heeft laten uitvoeren door Goudappel Coffeng.

 

De belangrijkste conclusies:

1.    30% van de Greenwheels gebruikers heeft een eigen auto ingeleverd;

2.    één geplaatste Greenwheels auto betekent 11 auto’s minder in de buurt; inmiddels 18.700 auto’s minder op straat;

3.    gemiddelde Greenweels gebruiker rijdt bewuster; op jaarbasis 1.947 km minder dan voorheen in de auto;

4.    56% van de klanten is in potentie bereid meer te betalen voor elektrisch vervoer;

5.    84% is tevreden over het typische systeem van Greenwheels, waarbij elk voertuig op een vaste locatie staat.

 

In het voorwoord gaat directeur Andrew Berkhout in op nieuwbouw, free floating versus station-based en elektrificatie.  Met betrekking tot het laatste stelt de directeur “dat het geen kwestie is óf Greenwheels 100% elektrisch gaat worden, maar wanneer”.  Voorts geeft hij aan de komende jaren focus te blijven houden op het aanspreken van meerdere doelgroepen. 

Aanleiding van het onderzoek is dat Greenwheels meer dan 20 jaar bestaat en de laatste jaren een explosieve groei doormaakt. Het bedrijf heeft inmiddels 42.800 gebruikers.

 Bekijk dit onderzoek.

Comment