Op 8 januari heeft het College van Burgers en Wethouders van de gemeente Amsterdam ingestemd met de Agenda Autodelen. Deze maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen dat aankomende maanden in gesprek met bewoners en professionals wordt opgesteld. In de agenda staat de visie van Amsterdam op autodelen en worden zes maatregelen voorgesteld om autodelen te stimuleren, zoals:

  • Het succesvolle experiment dat sinds 2011 loopt met deelauto’s zonder vaste standplaats (waaronder Car2Go en vanaf 2019 fetch car sharing), wordt per 1 januari 2020 uitgebreid en omgezet in beleid. Zo kunnen straks meer aanbieders en meer elektrische deelauto’s in de stad een vergunning krijgen.

  • Om ook langere reisafstanden aantrekkelijker te maken, onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om een vergunning af te geven die gebruikers van deelauto’s in 5 grote steden kunnen gebruiken.

  • De gemeente werkt toe naar een volledig uitstootvrije vloot van standplaatsgebonden deelauto’s, zoals Greenwheels.

  • Er komt een pilot met gedeelde parkeervergunningen. Mensen die een auto met elkaar willen delen, maar parkeervergunningen in twee verschillende gebieden hebben, kunnen hun gedeelde auto dan in beide gebieden parkeren.

De plannen die uit de ‘stadsgesprekken’ komen moeten een aanvulling vormen op al genomen maatregelen. Daar hoort bijvoorbeeld bij het opheffen van 1.000 parkeerplekken in 2019. 

In Amsterdam staan de meeste deelauto's (ruim 7.000) van alle Nederlandse gemeenten. Vorig jaar kwamen er 1.700 auto's bij.

Op 6 februari wordt de Agenda Autodelen behandeld in de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid, op 13 februari in de hoofdstedelijke gemeenteraad. 

Over de organisatie van de stadsgesprekken lees je hier

De Agenda Autodelen van de gemeente Amsterdam vind je hier.

 

 

Comment