Viewing entries tagged
mobiliteit

College Amsterdam stemt in met Agenda Autodelen

Comment

College Amsterdam stemt in met Agenda Autodelen

Op 8 januari heeft het College van Burgers en Wethouders van de gemeente Amsterdam ingestemd met de Agenda Autodelen. Deze maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen dat aankomende maanden in gesprek met bewoners en professionals wordt opgesteld. In de agenda staat de visie van Amsterdam op autodelen en worden zes maatregelen voorgesteld om autodelen te stimuleren, zoals 

Comment

Wethouder Lot van Hooijdonk: "De privéauto wordt zeldzamer in de stad"

Comment

Wethouder Lot van Hooijdonk: "De privéauto wordt zeldzamer in de stad"

De urbanisatie is een grote uitdaging voor de bereikbaarheid en de mobiliteit in de steden. De groei van de grote steden is alleen mogelijk met ruimtelijk efficiënte mobiliteitsoplossingen. Dan gaat het om een systeem dat ruimtelijk efficiënt is en duurzaam, zonder emissie en zonder lawaai. Dat systeem steunt op een sterk ov-netwerk, fietsgebruik en wandelroutes.

Comment

Geef autodelers toegang tot de busbaan, net als taxidiensten

Comment

Geef autodelers toegang tot de busbaan, net als taxidiensten

Zipcar in Brussel, heeft de overheid voorgesteld om deelauto's toegang te geven tot de busstroken. Dit gaat volgens de organisatie helpen om meer mensen te verleiden tot autodelen en dat helpt de doorstroom in de stad te verbeteren. Iedere deelauto in Brussel vervangt 12 auto’s in privébezit, dat helpt in een stad die zo kampt met verkeersproblemen als de Belgische hoofdstad. Het idee klinkt logisch. Het is in veel steden al gebruikelijk om  taxi’s toe te laten op de busstroken en speciale standplaats. Volgens Zipcar biedt autodelen quasi dezelfde mobiliteitsoplossing als taxi’s en hebben de gebruikers dus ook recht op dezelfde voordelen.

Comment

 Autobezit bij jongeren steeds minder gebruikelijk

Comment

Autobezit bij jongeren steeds minder gebruikelijk

Mobiliteit neemt nog steeds toe, we maken meer kilometers per persoon en omdat de bevolking groeit. Dit komt vooral door de ouderen van nu die vaker een rijbewijs hebben dan vroeger, welvarender, mobieler zijn, ouder worden en langer zelfstandig wonen. Maar bij jongeren is een andere trend al jaren zichtbaar, er worden minder autokilometers gereden en autobezit neemt al jaren af.

Comment

Uitdagende stage bij shareNL

Uitdagende stage bij shareNL

Altijd al iets willen doen met duurzaamheid? Dit is je kans! Bij shareNL zoeken we een enthousiaste stagiair communicatie & events met de focus op mobiliteit. Sluit je aan bij een gedreven en heel gezellig team in een uitdagende startup-omgeving!