‘Wereldwijd concentreert de groei zich in stedelijk gebied. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn al drukke steden en alle analyses laten zien dat het daar alleen maar drukker wordt.’, zegt Lot van Hooijdonk, wethouder voor GroenLinks in Utrecht. De urbanisatie is een grote uitdaging voor de bereikbaarheid en de mobiliteit in de steden. De groei van de grote steden is alleen mogelijk met ruimtelijk efficiënte mobiliteitsoplossingen. Dan gaat het om een systeem dat ruimtelijk efficiënt is en duurzaam, zonder emissie en zonder lawaai. Dat systeem steunt op een sterk ov-netwerk, fietsgebruik en wandelroutes. Daarbij gaat het niet langer om bezit, maar om deelconcepten en dienstverlening. Natuurlijk heeft de auto een rol in de stad, maar autobezit kost relatief veel ruimte. Niet iedereen kan twee auto’s voor de deur hebben staan.

Volgens Van Hooijdonk vindt het kabinet dat alles voorbij het station en de afrit een zaak van de decentrale overheden is. De grote steden wijzen erop dat juist daar het grootste bereikbaarheidsprobleem zit. Daarom vragen zij het Rijk om samen met hen verantwoordelijkheid te nemen in de mobiliteit van deur tot deur. Dat moet niet enkel aan de gemeenten overgelaten worden, want het vergt grote investeringen en die kunnen zij niet alleen dragen. Metropolen als Londen, Parijs en Stockholm investeren volop, in Nederland lopen we flink achter.

Van Hooijdonk geeft een voorbeeld van een idee over slimme mobiliteit in Utrecht: ‘Bij de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone kijken we hoe we de privéauto kunnen vervangen door mobiliteitsdiensten. We denken aan een soort vervoershub, huiselijk gezien een parkeergarage waar allerlei vervoersmiddelen staan zoals fietsen, bakfietsen, auto’s en busjes, elektrisch natuurlijk. De bewoners kunnen met hun pasje van alles gebruikmaken en op het ov stappen. Als ze een privéauto willen hebben, is dat prima, maar die staat dan misschien niet in de wijk.

Lees hier meer. 

Comment