Viewing entries tagged
Belgie

Studie analyseert deelauto-aanbod in 177 steden in 5 West-Europese landen – Utrecht op tweede plek

Comment

Studie analyseert deelauto-aanbod in 177 steden in 5 West-Europese landen – Utrecht op tweede plek

Een studie van de Universiteit Utrecht levert kwantitatieve inzichten op over het aanbod van deelauto’s in grote steden van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koningrijk en onderzoekt de invloed van 14 factoren (karakteristieken van de steden en inwoners) op het aanbod van twee vormen van autodelen (Business-to-Consumer, B2C en Peer-to-Peer, P2P). 

Comment

Sterke groei autodelen in België en Duitsland

Comment

Sterke groei autodelen in België en Duitsland

Sterke groei autodelen in België en Duitsland

Niet alleen in Nederland, ook in de buurlanden België en Duitsland zit autodelen flink in de lift. Dat blijkt uit twee studies die afgelopen weken zijn verschenen. In Duitsland is het aantal autodelers met 16,6% gestegen afgelopen jaar, in België is het aantal autodeelinitiatieven verdubbeld sinds 2015.

Comment

Aantal Vlaamse elektrische deelauto's vervijfvoudigd in 2017

Comment

Aantal Vlaamse elektrische deelauto's vervijfvoudigd in 2017

2017 Was een goed jaar voor het elektrisch autodelen met een vervijfvoudiging van het aantal elektrische deelauto's in Vlaanderen. De reden van het succes is dat bestaande autodeelaanbieders zoals Cambio en Stapp.in meer inzetten op elektrische deelauto's en dat relatief nieuwe spelers in Vlaanderen zoals Partago, Ecomobiliteit Gent en Zen Car zelfs exclusief elektrische deelauto's aanbieden. 2018 belooft alweer een recordjaar te worden met nu al 200 extra elektrische deelauto's in Antwerpen via het nieuwe Poppy.

Comment

Stad Gent versnelt de groei aantal autodelers door beleid met lef

Comment

Stad Gent versnelt de groei aantal autodelers door beleid met lef

Sinds de invoering van het circulatieplan in Gent merkt Autodelen.net, het Vlaams Netwerk Autodelen, een versnelde groei van het aantal autodelende Gentenaars. Is het door de start van het circulatieplan of door de autodeelcampagne “Gent op en top autodeelstad”? Om dit te verklaren is het nog iets te vroeg maar feit is dat Stad Gent ondertussen meer dan 7.000 autodelers telt. Wie denkt dat de stad nu op haar lauweren zal rusten slaat de bal mis. Er komen nog tal van nieuwe incentives om van Gent de autodeelstad van Vlaanderen te maken!

Comment

Geef autodelers toegang tot de busbaan, net als taxidiensten

Comment

Geef autodelers toegang tot de busbaan, net als taxidiensten

Zipcar in Brussel, heeft de overheid voorgesteld om deelauto's toegang te geven tot de busstroken. Dit gaat volgens de organisatie helpen om meer mensen te verleiden tot autodelen en dat helpt de doorstroom in de stad te verbeteren. Iedere deelauto in Brussel vervangt 12 auto’s in privébezit, dat helpt in een stad die zo kampt met verkeersproblemen als de Belgische hoofdstad. Het idee klinkt logisch. Het is in veel steden al gebruikelijk om  taxi’s toe te laten op de busstroken en speciale standplaats. Volgens Zipcar biedt autodelen quasi dezelfde mobiliteitsoplossing als taxi’s en hebben de gebruikers dus ook recht op dezelfde voordelen.

Comment

Vlaanderen tekent Green Deal gedeelde mobiliteit naar Nederlands voorbeeld

Comment

Vlaanderen tekent Green Deal gedeelde mobiliteit naar Nederlands voorbeeld

Gisteren is in buurland België de Green Deal gedeelde mobiliteit ondertekend door 82 organisaties, met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen. Initiatiefnemer Autodelen.net is ook ondertekenaar van de Nederlandse Green Deal Autodelen met als hoofddoel: grenzeloze kennisdeling. De Nederlandse Green Deal Autodelen heeft als voorbeeld en inspiratie gediend voor de totstandkoming van de zojuist ondertekende overeenkomst

Comment

De stad Gent zet vol in op autodelen met autodeelcampagne

Comment

De stad Gent zet vol in op autodelen met autodeelcampagne

De stad Gent heeft een campagne gelanceerd rondom autodelen met als doel: groeien naar 20.000 autodelers door mensen te verleiden tot autodelen. Op dit moment telt Gent bijna 6.000 autodelers. Op de campagne pagina staat een live teller, veel informatie en materialen. Dit is onderdeel van het ambitieuze autodeelactieplan van de stad. Dit plan voorziet onder andere in extra autodeelparkeerplaatsen, gratis parkeervergunning voor de deelauto’s die een Gentse eigenaar hebben en subsidies voor inschrijvingsgeld bij autodeel organisaties.

Comment

Verdubbeling aantal autodelers in België

Verdubbeling aantal autodelers in België

In januari vorig jaar telden onze Zuiderburen zo'n 14.000 autodelers, dit jaar zijn dat er al 28.000. Dat blijkt uit cijfers van Autodelen.net. Er zijn 3.000 deelauto's in België, terwijl dat er vorig jaar nog maar 1.200 waren. Ondanks de stevige groei blijven deelauto's vooralsnog een zeldzaamheid op de Belgische wegen. De 3.000 deelauto's verdwijnen in het niet bij de 5,5 miljoen personenwagens die zijn ingeschreven. 

Peer-to-peer autodelen als kans voor autodealers?

Peer-to-peer autodelen als kans voor autodealers?

De Belgische importeur van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda sloot een deze week een deal met Drivy, het Franse peer-to-peer autodeel platform. Een aantal dealers gaat hun vervangwagens aanbieden op het platform van Drivy, waardoor ze hopen hun vloot te "optimaliseren en rendabiliseren". Drivy heeft er een paar extra auto's bij op het platform en zo ontstaat een mooie fusie tussen traditionele en nieuwe mobiliteitsdiensten.

Auto- en fietsdelen in Belgie het hipster stadium voorbij

Auto- en fietsdelen in Belgie het hipster stadium voorbij

Bij onze zuiderburen groeit de populariteit van deelfietsen en autodelen. 'De tijd is voorbij dat het delen van fietsen en auto’s alleen iets is voor een kleine groep milieubewuste alternatievelingen', zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters. ‘De deelfietsen en -auto’s beantwoorden aan een praktische nood: je hebt geen brede gang of fietsenstalling nodig om je fiets te zetten en geen garage om je auto kwijt te kunnen. In Antwerpen is het intussen al zo ver gekomen dat sommigen zelfs liever niet met hun eigen auto rijden uit schrik om geen parkeerplaats meer te vinden. Daarbij komt dat deelauto’s gebruiken veel goedkoper is dan met een eigen wagen rondrijden.’