Uit het onderzoek van het Vlaamse VAB blijkt dat het gebruik van de auto piekt vanaf 25 jaar. Mobiliteitsclub VAB wilde weten hoe jongeren vandaag de dag omgaan met mobiliteit: welke keuzes maken ze? Ze lieten een onderzoeksbureau een online enquête uitvoeren.

Tot de leeftijd van 24 combineren jongeren verschillende vervoersmiddelen, zoals openbaar vervoer en de fiets. Maar dat verandert wanneer ze een vaste baan krijgen (met bedrijfsauto) of een gezin gesticht wordt. Volgens het onderzoek is er dus niet zoiets als een mentaliteitsverandering bij de nieuwe generatie.

Hoe ouder we worden, hoe minder vlot we verschillende vervoersmiddelen met elkaar lijken te kunnen combineren. De 18- tot 24-jarigen kiezen voor een mix van vervoersmiddelen, met autodelen, openbaar vervoer en te voet gaan als belangrijkste opties. Vanaf 25 jaar verandert dat, blijkt uit het onderzoek. Het autogebruik piekt: 42 procent rijdt jaarlijks meer dan 15.000 kilometer, het gebruik van openbaar vervoer gaat achteruit.

VAB ziet een verklaring in het feit dat 25-plussers zich meer op de arbeidsmarkt begeven en een eigen gezin beginnen te stichten of alleen gaan wonen, waarbij ze een eigen auto noodzakelijk vinden.

Lees hier meer over het onderzoek. Bekijk de resultaten van het onderzoek hier.

Comment