Sinds de invoering van het circulatieplan in Gent merkt Autodelen.net, het Vlaams Netwerk Autodelen, een versnelde groei van het aantal autodelende Gentenaars. Is het door de start van het circulatieplan of door de autodeelcampagne “Gent op en top autodeelstad”? Om dit te verklaren is het nog iets te vroeg maar feit is dat Stad Gent ondertussen meer dan 7.000 autodelers telt. Wie denkt dat de stad nu op haar lauweren zal rusten slaat de bal mis. Er komen nog tal van nieuwe incentives om van Gent de autodeelstad van Vlaanderen te maken!

Versnelde groei
20.000 autodelers in 2020, dat is het doel van de autodeelcampagne “Gent op en top Autodeelstad” die eind januari van start ging. Stad Gent werkt hiervoor samen met Autodelen.net en de Gentse autodeelinitiatieven. In kader van deze campagne worden de groeicijfers van elke autodeelorganisatie in Gent strikt bijgehouden. We merken sinds de invoering van het circulatieplan bij de meeste autodeelorganisaties een duidelijke versnelling van de groei. Het normale maandelijks gemiddelde groeicijfer van 2,4% stijgt sinds april geleidelijk, met uitschieters van 9% en meer bij de ‘jongere’ autodeelorganisaties zoals Partago en CarAmigo.

“Als deze trend zich doorzet, zullen we het ambitieus streefdoel van 20.000 autodelers tegen 2020 in Gent kunnen realiseren”, aldus Jeffrey Matthijs van Autodelen.net. Volgens Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw past autodelen helemaal in het Gents mobiliteitsbeleid waarbij stappen, fietsen en openbaar vervoer eerst gepromoot wordt. ”Autodelen is een perfecte aanvulling op deze duurzame vervoerswijzen. Ik ben blij met deze sterke groei van het aantal autodelers en zie hierin een bewijs dat de samenwerking met de autodeelsector en de promotiecampagne echt wel werkt. ”, aldus schepen Watteeuw.
 

Subsidies autodelen vanaf 1 juli uitgebreid
Om deze groei nog een extra duwtje in de rug te geven, breidt Stad Gent de bestaande subsidies uit en zet ze in op milieuvriendelijke gedeelde mobiliteit. Op 1 januari 2020 wordt de hele Gentse binnenstad een lage-emissiezone en het stadsbestuur wil bewoners en bezoekers nu al optimaal begeleiden bij de overgang naar de lage-emissiezone. Zo krijg je vanaf 1 juli het inschrijvingsgeld terug voor meer dan één autodeelorganisatie (35 euro per organisatie). Administratieve formaliteiten gebeuren nu ook rechtstreeks tussen de autodeelorganisatie en de stad, nog een drempel minder voor de potentiële Gentse autodeler. Tot slot wordt de subsidie voor de aankoop van elektrische (6.000 euro) of CNG-deelwagens (1.000 euro) ook beschikbaar voor autodeelorganisaties (en is ze dus niet meer uitsluitend voor particulieren). 
 

Wedstrijd
Ondertussen blijft de campagne ook in de zomer op volle toeren draaien. Elk weekend gaat de bakfiets van de autodeelcampagne op bezoek bij buurtfeesten en rommelmarkten om de Gentenaar te overtuigen van de voordelen van autodelen. Bovendien maken alle nieuwe Gentse autodelers (tot 1 september) kans op een weekendje weg voor 2 personen. 

Comment