2017 Was een goed jaar voor het elektrisch autodelen met een vervijfvoudiging van het aantal elektrische deelauto's in Vlaanderen. Begin 2017 telde Vlaanderen een vijftiental elektrische deelauto's. Eind 2017 was dat opgelopen tot 71. 

Bijna vijf maal meer elektrische deelwagens op 1 jaar tijd!

De reden van het succes is dat bestaande autodeelaanbieders zoals Cambio en Stapp.in meer inzetten op elektrische deelauto's en dat relatief nieuwe spelers in Vlaanderen zoals Partago, Ecomobiliteit Gent en Zen Car zelfs exclusief elektrische deelauto's aanbieden. Deze laatste beschikt in Brussel trouwens al over een vloot van meer dan 100 auto's. 2018 belooft alweer een recordjaar te worden met nu al 200 extra elektrische deelauto's in Antwerpen via het nieuwe Poppy.

Elektrisch rijden is zilver, elektrisch autodelen is goud

Elektrisch autodelen zorgt voor een maximale milieuwinst en is de ideale kennismaking met elektrisch rijden. Enkel inzetten op elektrisch rijden is echter geen wondermiddel voor de mobiliteitsproblematiek. Het lost de files niet op en elektrische auto's nemen bovendien evenveel parkeerruimte in. De oplossing situeert zich in het stimuleren van elektrische voertuigen voor gedeeld gebruik. Bij autodelen worden auto’s gezamenlijk gebruikt door meerdere gezinnen. De impact is groot: een gedeeld voertuig vervangt gemiddeld 4 tot 10 private auto's en zorgt voor een jaarlijkse vermindering van 6 ton CO2-uitstoot. Wanneer dit een elektrisch gedeeld voertuig is, zijn de voordelen op vlak van uitstoot nog vele malen groter. Bovendien kunnen autodelers jaarlijks 1.000 tot 3.000 euro besparen en hebben ze meer contact met hun buren.

1.000 Elektrische deelauto's in Vlaanderen in 2020

De partners zijn ambitieus en mikken op minstens 1.000 elektrische deelauto's in 2020. Hiervoor moet er nog meer laadinfrastructuur voorzien worden dan de ambitie die Vlaanderen momenteel heeft met 2.500 extra laadpalen tegen 2020. Bovendien zouden deze palen voor iedereen toegankelijk moeten zijn en dus niet afhankelijk van het lidmaatschap bij een provider.

De zeven partners zijn Autodelen.net, het Vlaams netwerk autodelen, en autodeelaanbieders Cambio, Ecomobiliteit Gent, Partago, Poppy, Stapp.in en Zen Car.

Lees meer over elektrisch autodelen in Vlaanderen in dit artikel op de website autodelen.net.

Comment