Gisteren is in buurland België de Green Deal gedeelde mobiliteit ondertekend door 82 organisaties. Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wil deze Green Deal gedeelde mobiliteit in versnelling brengen. Door samen acties te ondernemen en obstakels aan te pakken willen wij burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot alternatieven voor het autobezit.

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagementsverklaring tussen organisaties en de Vlaamse overheid. De Vlaamse ministers Joke Schauvliege (CD&V), Ben Weyts (N-VA) en Bart Tommelein (Open Vld) ondertekenden vandaag samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift, de eerste Groene Economie Convenant of Green Deal in Vlaanderen. De bedoeling is om mensen warm te maken voor 'gedeelde mobiliteit'. Daarbij moet tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk stijgen.

Initiatiefnemer Autodelen.net is ook ondertekenaar van de Nederlandse Green Deal Autodelen met als hoofddoel: grenzeloze kennisdeling. De Nederlandse Green Deal Autodelen heeft als voorbeeld en inspiratie gediend voor de totstandkoming van de vandaag ondertekende overeenkomst. Lees meer

 

Comment