Viewing entries tagged
Amsterdam

Studie analyseert deelauto-aanbod in 177 steden in 5 West-Europese landen – Utrecht op tweede plek

Comment

Studie analyseert deelauto-aanbod in 177 steden in 5 West-Europese landen – Utrecht op tweede plek

Een studie van de Universiteit Utrecht levert kwantitatieve inzichten op over het aanbod van deelauto’s in grote steden van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koningrijk en onderzoekt de invloed van 14 factoren (karakteristieken van de steden en inwoners) op het aanbod van twee vormen van autodelen (Business-to-Consumer, B2C en Peer-to-Peer, P2P). 

Comment

College Amsterdam stemt in met Agenda Autodelen

Comment

College Amsterdam stemt in met Agenda Autodelen

Op 8 januari heeft het College van Burgers en Wethouders van de gemeente Amsterdam ingestemd met de Agenda Autodelen. Deze maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen dat aankomende maanden in gesprek met bewoners en professionals wordt opgesteld. In de agenda staat de visie van Amsterdam op autodelen en worden zes maatregelen voorgesteld om autodelen te stimuleren, zoals 

Comment

Honderd deelauto's erbij in Amsterdam door Hyundai

Comment

Honderd deelauto's erbij in Amsterdam door Hyundai

Hyundai is donderdag in Amsterdam een deelproject begonnen met elektrische gezinsauto's. De autofabrikant zet honderd auto’s in de stad die particulieren kunnen huren. De auto's kunnen worden geopend met een app. Amsterdam is de eerste stad waar Hyundai dit project start

Comment

Waarom parkeren een heel sexy onderwerp is en meer aandacht moet krijgen

Comment

Waarom parkeren een heel sexy onderwerp is en meer aandacht moet krijgen

Is parkeren saai? Parkeerplaatsen en parkeerbeleid staat meestal niet hoog op de agenda en wordt niet bepaald gezien als een sexy onderwerp. Toch is het parkeerbeleid een van de meeste krachtige middelen die een stad ter beschikking heeft om te de stad vorm te geven en te bepalen op welke manier inwoners zich in de stad bewegen. Vaak wordt er veel geïnvesteerd in het aanleggen van fietspaden, OV infrastructuur en mooie gebouwen. Maar als er vervolgens niks wordt gedaan met parkeren als instrument, is dit alles slechts gerommel in de marge. 

Comment

Wat kunnen we leren van 50 jaar Witkar?

Comment

Wat kunnen we leren van 50 jaar Witkar?

Op 3 april 2017 kreeg de 82-jarige Luud Schimmelpennink de Frans Banninck Cocq penning uitgereikt, voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. Luud is de bedenker van de Witkar en het Witte fietsenplan en daarmee de grondlegger van autodelen en fietsdelen sinds 1967, 50 jaar geleden. Welke lessen kunnen we leren uit het verleden? Wat is er veranderd? En hoe moeten we naar de toekomst kijken? 

Comment

Car2Go groeit verdubbelt aantal leden in Europa en gebruik neemt toe

Comment

Car2Go groeit verdubbelt aantal leden in Europa en gebruik neemt toe

Car2go, het concept voor autodelen van Daimler groeit flink. Het aantal gebruikers is in 2016 verdubbelt en ook de frequentie van gebruik onder klanten neemt toe. Dit blijkt uit onderzoek dat Car2Go onder haar leden heeft uitgevoerd in meerdere Europese steden. Im Amsterdam heeft het concept 340 elektrische smart for two's en 44.800 leden. Uit het onderzoek blijkt ook dat autodelen steeds meer wordt gezien als een aantrekkelijk alternatief voor andere vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer.

Comment

Amsterdam verlengt de steun aan Car2Go met nog een jaar

Amsterdam verlengt de steun aan Car2Go met nog een jaar

De elektrische deelauto’s van Car2Go zijn volgens de gemeente Amsterdam een succes, reden om de gemeentelijke steun aan het project te continueren. Uit een evaluatie van een paar jaar geleden bleek dat Car2Go leidt tot efficiënt ruimtegebruik: de voertuigen worden intensief gebruikt, waardoor de parkeertijden kort zijn. Het experiment zou een positieve bijdrage leveren aan de bewustwording over elektrisch rijden en autodelen. Car2Go wordt in Nederland vooral gebruikt in plaats van het openbaar vervoer (34%) en in mindere mate in plaats van de auto (25%) en de fiets (20%). Het effect op het autogebruik is wisselend. In sommige steden gaan mensen meer rijden, in andere minder. Wel loopt het taxigebruik over de hele linie terug. Het effect op het (eigen) autobezit lijkt gering.