Viewing entries tagged
Beleid

Europa op weg naar 7,5 miljoen deelauto's in 2035

Comment

Europa op weg naar 7,5 miljoen deelauto's in 2035

4 oktober 2018 - De Europese markt voor deelauto’s kan sterk groeien, maar zal daarvoor eerst verschillende barrières moeten overwinnen. Als autodelen haar potentie weet te benutten, dan kan de vloot deelauto’s in Europa groeien van een kleine 400.000 in 2018 tot 7,5 miljoen in 2035. Dit heeft als gevolg dat het totaal aantal auto’s op de Europese wegen richting 2035 afneemt, aldus ING op basis van internationaal onderzoek onder 13.000 mensen in 13 Europese landen.

Comment

Amsterdam verlengt de steun aan Car2Go met nog een jaar

Amsterdam verlengt de steun aan Car2Go met nog een jaar

De elektrische deelauto’s van Car2Go zijn volgens de gemeente Amsterdam een succes, reden om de gemeentelijke steun aan het project te continueren. Uit een evaluatie van een paar jaar geleden bleek dat Car2Go leidt tot efficiënt ruimtegebruik: de voertuigen worden intensief gebruikt, waardoor de parkeertijden kort zijn. Het experiment zou een positieve bijdrage leveren aan de bewustwording over elektrisch rijden en autodelen. Car2Go wordt in Nederland vooral gebruikt in plaats van het openbaar vervoer (34%) en in mindere mate in plaats van de auto (25%) en de fiets (20%). Het effect op het autogebruik is wisselend. In sommige steden gaan mensen meer rijden, in andere minder. Wel loopt het taxigebruik over de hele linie terug. Het effect op het (eigen) autobezit lijkt gering.

Gemeente Den Haag stippelt route uit voor autodelen

Gemeente Den Haag stippelt route uit voor autodelen

Gemeente Den Haag heeft ambities om een duurzame, gezonde en leefbare stad te worden. De komende maanden wordt in dit kader een nieuw stimuleringsprogramma ontwikkeld voor autodelen met vernieuwende maatregelen, waaronder het mogelijk maken van stadsbrede parkeervergunningen voor initiatieven die autodelen stimuleren. Specifieke aandacht is er voor het delen van elektrische auto's.

Slimme mobiliteit vraagt om slimmere parkeernormen

Slimme mobiliteit vraagt om slimmere parkeernormen

Gemeenten en provincies willen onder andere door slimme mobiliteit gezondere en aantrekkelijkere stedelijke woonomgevingen creeren. Parkeernormen, die bepalen hoeveel (inpandige) parkeerplaatsen er bij elke nieuwbouw woning moeten komen spelen daarbij een belangrijke rol, maar zijn vaak gebaseerd op verouderde verwachtingen van groeiend autobezit in de stad. Dit staat projectontwikkelaars en corporaties in de weg. Het zorgt voor onnodige kosten, lege parkeerplaatsen, suboptimaal gebruik van stedelijke ruimte en dus minder en duurdere woningen. Steden met ambities voor duurzame stedelijke mobiliteit, moeten met lef sturen op parkeren en autobezit.

HOW THE FINNS OUTSMART US

In Finland they are a few steps ahead when it comes to smart mobility. This has been going on for some years, Helsinki was the first city to experiment with on demand public transport: the Kutsuplus. And now they are the first city with a MaaS (Mobility as a Service) app: Whim. Read Samantha's experience visiting Helsinki to speak on a smart city conference. 

Car-Sharing Symposium in The Hague – The Green Deal and other Outputs and Impressions

On September 27, SHARE-North partners Advier, Autodelen.net and Taxistop together with ShareNL organised the first inspiring Benelux Symposium Car sharing in The Hague (Netherlands), This year’s theme was “Driving Change”. Interesting speakers, plenary sessions, interactive in-depth sessions and several networking opportunities and the signing of the Green Deal provided a richly filled and dynamic program. The main goal: to determine the 5 key-actions to boost car sharing to the next level.

Read more...