De elektrische deelauto’s van Car2Go zijn volgens de gemeente Amsterdam een succes, reden om de gemeentelijke steun aan het project te continueren. Uit een evaluatie van een paar jaar geleden bleek dat Car2Go leidt tot efficiënt ruimtegebruik: de voertuigen worden intensief gebruikt, waardoor de parkeertijden kort zijn. Daarnaast zijn er geen nadelige effecten geconstateerd. Het experiment zou een positieve bijdrage leveren aan de bewustwording over elektrisch rijden en autodelen. Car2Go wordt in Nederland vooral gebruikt in plaats van het openbaar vervoer (34%) en in mindere mate in plaats van de auto (25%) en de fiets (20%).

 

Een recent onderzoek van de universiteit van Californië  over het gebruik van Car2Go in een aantal steden buiten Nederland komt tot de conclusie dat de impact op het ov-gebruik daar beperkt is. De balans is minder negatief voor het ov omdat Car2Go ook als aanvulling op het ov wordt gebruikt. Het effect op het autogebruik is wisselend. In sommige steden gaan mensen meer rijden, in andere minder. Wel loopt het taxigebruik over de hele linie terug.

Het effect op het (eigen) autobezit lijkt gering. Men doet de eigen auto niet weg en stelt de aankoop van een auto om die reden ook niet uit. Maar het kleine percentage gebruikers dat wel afziet van een eigen auto, is voldoende om de milieubalans gunstig te beïnvloeden. Ze compenseren de extra kilometers die de beschikbaarheid van een deelauto met zich meebrengt.

De gemeente Amsterdam steunt dit duurzame vervoer met een parkeervergunning tot en met 31 december 2017 die in de gehele stad geldig is.
Bron: Verkeersnet