In 2030 gaat 95% van alle verplaatsingen van personen (VS) via aanbieders van vervoer op afroep. Deze aanbieders hebben straks zelfrijdende, elektrische taxi wagenparken waarmee ze reizigers een betere, veiligere en snellere service kunnen bieden tegen een prijs die tien keer lager is dan de prijs die we vandaag betalen voor vervoer met onze eigen auto. Dit is de conclusie van een onlangs verschenen rapport van RethinkX, een Amerikaans adviesbureau. Daarmee bespaart de gemiddelde Amerikaanse familie meer dan $5,600 per jaar aan vervoerskosten.

Een van die aanbieders is straks Tesla, als het aan Elon Musk ligt. Hij verwacht dan zijn auto's al eind dit jaar autonoom van de ene stad naar een andere kunnen rijden en dat we er over twee jaar in kunnen 'slapen'. Dit zegt hij in een recent TEDx interview. Hij is er 100% van overtuigd dat de zelfrijdende auto's straks gedeeld worden. Al is het alleen met familie of vrienden. Anders dan Lyft baas John Zimmer denkt Musk dat er nog wel mensen zullen zijn die een autonome auto zullen bezitten en die een stuk van de kosten terugverdienen door de auto in te zetten als taxi. Logische visie natuurlijk van een autofabrikant. 

In recent verschenen onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) worden twee scenario's geschetst op weg naar de autonome auto. Een beschrijft een geleidelijke transitie, waarbij de meeste mensen nog graag een eigen voertuig bezitten. Ze delen het voertuig alleen binnen het eigen huishouden. In het andere scenario wordt voertuig-delen – zowel het bezit als het gebruik – volledig vanzelfsprekend. Het onderzoek stelt dat er veel factoren zijn die zullen bepalen welk scenario in werking gesteld wordt. Bijvoorbeeld de wil van de consument om de eigen auto op te geven en zelfrijdend te omarmen, de snelheid van ontwikkeling van automerken, beleid van overheden. 

Over de wil van consumenten en het geloof in verandering, heeft de Telegraaf net de mening van de lezers gepeild. Conclusie van iets meer dan 800 lezers: deze mensen geloven er niks van en verwijzen dit toekomstbeeld naar het rijk der fabelen. Ze maken zich zorgen om hacken, vinden een mix van zelfrijdend en niet zelfrijdend gevaarlijk en geloven niet dat deze technologie file's kan oplossen. Respondenten beschrijven hun relatie met autorijden als volgt: "En een auto delen is heel intiem, net als het delen van je bed.” Ook denkt maar een kleine minderheid dat hij zelf de eigen auto zal opgeven voor een zelfrijdende auto of een systeem van autodelen. „Eigen mobiliteit betekent vrijheid. Ik denk niet dat we dat snel gaan opgeven.”

De hamvraag is of dit een 'Ford momentje' is: "vraag wat mensen willen en ze willen een sneller paard" of dat men straks inderdaad massaal blijft vasthouden aan het zelf besturen en bezitten van de eigen auto. Keuzes die straks gemaakt worden zullen sterk afhangen van de beschikbare alternatieven, de prijs en het gemak.

Maar ook van het beleid dat de overheid en de steden zullen voeren op gebied van autobezit. De wethouders van de vier grote steden pleitten in het NRC en AD voor 'minder auto's, meer fiets en OV' en geven aan we moeten zoeken naar diensten gericht op gebruik ipv bezit. Een groep VVD bestuurders doet dit echter af als 'modieus wensdenken' en stelt dat de auto van belang is en blijft. Ook als deze zelfrijdend wordt. Daar volgden maar liefst vier stevige lezersbrieven. Een briefschrijver zegt over Amsterdam "70 procent van de huishoudens heeft hier überhaupt geen auto. De zogenaamde vrijheid van de autorijder om overal te parkeren gaat hier rechtstreeks ten koste van de ­bewegingsvrijheid van andere mensen."

Als we deze auto niet meer bezitten, maar wel gebruiker voor de noodzakelijke ritten, of ritten waarbij ander vervoer een veel slechtere optie is, dan kan dit al heel veel schelen (ruimte, file's, uitstoot). De potentie van auto- en ritten delen is groot en het kan zeker wel een gamechanger zijn. Volgens een ander recent onderzoek, is delen zelfs een voorwaarde om te zorgen dat zelfrijdende elektrische auto daadwerkelijk CO2 en ruimte bespaart. Wellicht moeten we niet in een klap van de auto af, maar wel zo snel mogelijk het aantal auto's decimeren, en elektrisch maken. Zo rijden we een goede zelfrijdende toekomst tegemoet. 

Wat denk jij? 

 

 

 

Comment