Amsterdam, 17 mei 2017 Zowel elektrische auto's als het delen van auto's zijn ontwikkelingen in opkomst. De combinatie levert veel maatschappelijke voordelen op, maar is nog niet vanzelfsprekend. Dit blijkt uit een rapport opgesteld binnen de Green Deal Autodelen naar de kansen en belemmeringen van elektrisch autodelen. Elektrisch autodelen is op termijn kansrijk, omdat het goed mogelijk is dat elektrisch rijden doorbreekt. De deelauto wordt dan ‘vanzelf’ elektrisch. De grootste belemmeringen liggen op dit moment op het vlak van consumentengedrag en op het rond krijgen van de business case. Het rapport is mede mogelijk gemaakt door het INTERREG project SHARE-North en CROW-KpVV.

Dubbele gedragsverandering
De stap om te gaan autodelen is al best groot, gezien het nog relatief kleine aantal mensen dat dit al doet. Overgaan op elektrisch rijden is ook een forse stap. Voor een selecte groep is de combinatie interessant, voor hen brengt autodelen de meestal flink duurdere elektrische auto rijden opeens binnen bereik. Voor de meeste mensen is een dubbele gedragsverandering echter teveel gevraagd.

Bovendien zijn de kosten van elektrisch rijden hoger en zijn er veel financiële onzekerheden. Voor aanbieders is het daardoor lastig om de business case van elektrische autodelen rond te krijgen. "Onze klanten accepteren geen extra kosten voor een elektrische deelauto en bovendien zijn er veel praktische zaken die om extra logistieke handling vragen." is de ervaring van aanbieders. Veel bestaande elektrische deelconcepten zijn afhankelijk van subsidie, terwijl autodelen op grotere schaal al geruime tijd subsidieloos wordt aangeboden.

"Elektrische deelautoconcepten werken vooral goed bij vaste gebruikers. Incidentele autogebruikers kiezen voor een conventionele auto omdat ze weten hoe deze werkt en dat ze hun bestemming weten te bereiken zonder oplaad onderbreking onderweg." aldus diverse aanbieders.

Autodelen is al heel milieuvriendelijk
Deelauto’s dragen bij aan een beter milieu, ook als ze niet elektrisch zijn. De grootste baat van autodelen is namelijk de omslag van autobezit naar –gebruik. Autodelers maken hun keuze voor autogebruik bewust. Zij leggen daardoor gemiddeld minder autokilometers af. Bovendien zijn deelauto’s altijd al minder belastende voertuigmodellen.

Transitiepad naar elektrisch autodelen
De verwachting is dat op termijn de kosten van elektrische auto’s gaan dalen, de actieradius zal toenemen, er meer snelladers zullen komen en meer mensen elektrisch rijden gaan omarmen. De business case voor elektrisch delen komt daarmee wél binnen handbereik. Wanneer overheden elektrisch rijden en autodelen onafhankelijk van elkaar stimuleren, gaan deze twee ontwikkelingen elkaar zeker vinden.

Het is van wezenlijk belang dat gemeenten een kader ontwikkelen voor autodelen, om de groei ervan te ondersteunen. Verder kunnen overheden samen met alle aanbieders verkennen hoe de emissies van deelauto’s het beste kunnen worden verlaagd; waarbij het goed is om elektrisch delen te stimuleren, maar niet op te leggen. Zo moet worden voorkomen dat het betere de vijand van het goede wordt.

--------------------------

Voor de redactie:

Beeldmateriaal is te vinden op www.autodelen.info/pers

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen door SHARE-North, een programma in het Interreg programma voor de Noordzeeregio rondom gedeelde mobiliteit.

 

Over de Green Deal Autodelen
De Green Deal werd op 3 juni 2015 ondertekend door (in alfabetische volgorde): Alphabet Nederland, ANWB,  Arval, Business Lease Nederland, BOVAG, Capgemini Nederland, Centraal Beheer Achmea, Climate Neutral Group, de Groene Zaak, EY, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, Greenwheels, InsEur Innovations, Kyotolease, Multilease, MyWheels, Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Ordina, ParkFlyRent, Share2Use, shareNL, SnappCar, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik, WeGo en de Rijksoverheid. Met de Green Deal Autodelen wordt een versnelde invulling gegeven aan de eerdere doelstelling uit het “SER-Energieakkoord voor duurzame groei” over autodelen om in Nederland 2020 100.000 deelauto's met een gemiddeld zeer lage uitstoot te hebben. Op 27 september 2016, tijdens het shareNL symposium autodelen in Den Haag zijn toegetreden: Advier, Autodelen.net (BE), MobielRijden.Software, Mobiliteitsloket, Branchevereniging Autodelen GAVOB, Autodeelbedrijf Witkar, Autodeelbedrijf KAV ConnectCar, Gemeente Eindhoven, Gemeente Nijmegen, Gemeente Rotterdam, Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringen, Ritjeweg, Trex Carsharing.

Comment