Op 30 maart heeft het Duitse parlement, de Bundestag, een wet aangenomen die een voorkeursbehandeling van autodelen mogelijk maakt. Het aanwijzen van parkeerplekken voor autodelen in de openbare ruimte heeft nu ook een nationale rechtsgrondslag. De wet noemt ook nadrukkelijk het voervoers- en milieuvriendelijke effect van autodelen.

De nieuwe 'Carsharing Gesetz' maakt verschillende privileges mogelijk. Voor aanbieders van 'station-based' autodelen (ook wel B2C of klassiek autodelen genoemd) kunnen parkeerplekken in de openbare ruimte toegewezen worden. Elke parkeerplek is aanbieder specifiek. Voor aanbieders van free-floating systemen kunnen algemeen beschikbare plekken gereserveerd worden, die door alle goedgekeurde kentekens gebruikt mogen worden.

Willi Loose, de CEO van de Duitse autodeel-branchevereniging BCS (Bundesverband Carsharing) legtuit: Het grootste deel van het aanbod in Duitsland is 'station-based' en meer dan 90% van de deelauto's staan op eigen grond. In de binnensteden is bijna geen ruimte meer om het aanbod te vergroten en dat moet veranderen, omdat vooral deze deelauto's bijdragen aan een oplossing voor verkeerscongestie. De nieuwe wet kan hier volgens Loose bij helpen.

Sinds 2004 is de BCS al bezig met het lobbyen voor een wet over autodelen in de openbare ruimte en deze is er nu eindelijk. Loose zegt dat deze wet gemeenten helpt om direct actief te worden en het mogelijk maakt om autodeel stations laat inrichten.

Naast het vrijgeven van parkeerplekken, geeft de wet ook de mogelijkheid om korting op de parkeertarieven of zelfs een plek gratis beschikbaar te stellen voor deelauto's. De gemeenten kunnen zelf kiezen of ze van deze mogelijkheid gebruik maken of niet. Loose vindt dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat deelauto's zichtbaarder worden en dat de locaties aantrekkelijk zijn voor inwoners volgens Loose.

De nieuwe wet zegt expliciet dat autodelen bijdraagt aan de reductie van klimaat- en milieueffecten.

Een studie van de BCS uit 2016 laat zien dat een deelauto in een woonwijk dicht bij de binnenstad tot wel 20 auto’s vervangt.

Door het bevorderen van autodelen kunnen steden dus veel openbare ruimte terugwinnen van auto’s om aan de burgers terug te geven. De studie liet zien dat nu al 78% van de klanten van station-based autodelen geen eigen auto bezitten. Dit aandeel is vier keer hoger dan het gemiddelde in Duitse steden groter dan 100.000 inwoners. Autodelen is volgens Loose dus een belangrijk onderdeel van de ‘Verkehrswende’ (mobiliteitstransitie). De BCS heeft alle onderzoeken over de impact van autodelen in Duitsland geëvalueerd en zegt dat het duidelijk is dat autodeel platformen meer auto’s verwijderen uit het straatbeeld dan ze zelf op straat toevoegen. Loose legt uit dat station-based autodelen een groter positief effect heeft dan one-way systemen en argumenteert dat vooral deze variant dus intensief gestimuleerd moet worden.

 

Comment