De omvang van het Nederlandse wagenpark neemt toe, maar de verkeersintensiteit groeit niet evenredig mee. Wat zou een verklaring hiervoor kunnen zijn? Dat de file's vooral binnen te steden toenemen? Dat auto's nog meer stil staan? Of iets anders?

Verkeersintensiteit in 2017 nauwelijks toegenomen

Het is de afgelopen jaren nauwelijks drukker geworden op de Nederlandse rijkswegen. De verkeersintensiteit, het gemiddelde aantal motorvoertuigen dat per uur een vast aantal meetpunten passeert, was in 2017 ongeveer 1 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Nauwelijks drukker op de weg na 2015

Op de Nederlandse rijkswegen passeerden in 2017 gemiddeld 2 262 motorvoertuigen per uur, een stijging van nog géén 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Vijf jaar eerder passeerden er elk uur 2 092 motorvoertuigen. Vanaf 2012 nam de verkeersintensiteit elk jaar iets toe, tot 2017 met 8 procent. Vooral tussen 2014 en 2015 was die toename zichtbaar. Vanaf 2015 is de verkeersintensiteit op de Nederlandse rijkswegen nauwelijks toegenomen.

 

verkeersintensiteitGrafiek.png

Wagenpark Nederland groeit

Het Nederlandse wagenpark neemt al jaren in omvang toe. Eind 2017 waren er 8,4 miljoen personenauto’s, 1,5 procent meer dan een jaar eerder en 6,5 procent meer dan in 2012. Ook het aantal bedrijfsvoertuigen en motorfietsen nam in deze periode toe, met respectievelijk 5 procent en 2 procent.

Comment