Advier introduceert het concept MobiPunten. Een MobiPunt is een fysieke plaats waar mobiliteitsfuncties en andere voorzieningen elkaar ontmoeten. Een MobiPunt vormt het vertrek- of overstappunt waar mobiliteitsdiensten slim zijn gecombineerd. Het uniforme beeldmerk en de naamgeving maken de MobiPunten herkenbaar. Meerdere MobiPunten vormen een samenhangend netwerk. Het concept is ontwikkeld in Bremen en waaiert uit naar Noorwegen, België en Nederland.

De ruimtelijke uiting van Mobility as a Service

Een MobiPunt bevat een aantal essentiële functies, zoals standplaatsen voor deelauto’s, plaatsen voor (deel)fietsen en een ov-halte. Zo ontstaat een vertrek- of overstappunt waar reizigers toegang hebben tot die vorm van vervoer die op dat moment aansluit bij hun behoefte.

Al naar gelang de behoefte kan een MobiPunt worden uitgebreid met andere (deel)voorzieningen zoals deelfietsen, deelbakfietsen, kluisjes voor pakketbezorging of keyswap (handig voor Airbnb of peer-to-peer deelauto’s). Ook is gedacht aan toekomstige voorzieningen als een standplaats voor autonome voertuigen die buiten dienst zijn. In nieuwe wijken kan een MobiPunt onderdeel zijn van projecten waarbij een eigen auto voor de voordeur niet meer de norm is.

Deelmobiliteit

Deelauto’s worden een belangrijk onderdeel van Mobility as a Service. Met MaaS ontstaat een aantrekkelijk alternatief voor de eigen auto. Deelconcepten zijn cruciaal: als je een auto nodig hebt, dan staat deze voor je klaar. De ene keer volstaat een kleine auto. Een andere keer heb je een bestelbusje nodig of wil je juist een cabrio. Plekken waar deelauto’s staan moeten daarom goed herkenbaar zijn in het straatbeeld. Net als een HOV-halte is een mooi design van belang dat de aandacht trekt. Door de praktische functies die op één plek gecombineerd zijn, ontstaat er toegevoegde waarde voor bewoners, bezoekers en werknemers.

Bestaande locaties opwaarderen, nieuwe locaties plannen

Informeel zijn er al talloze MobiPunten. Denk aan standplaatsen van (dorps)deelauto’s, carpoolpleinen of de halte van de buurtbus. Een herkenbaar concept voor stadsplanners én gebruikers leidt tot een toename van kwaliteit, gebruik en versnelde invoering.

Veel steden hebben al standplaatsen voor deelauto’s. Deze standplaatsen zijn toe aan een update. Vaak worden ze slechts gemarkeerd met een onopvallend onderbord met daarop de in onbruik geraakte term autodate. Behalve het officiële verkeersbord is nergens aan te zien waar het om draait bij autodelen. Bij een MobiPunt is er altijd duidelijke informatie over de aanwezige functies.

Partners gezocht

Het concept is ontwikkeld binnen het INTERREG Noordzeeproject SHARE-North door Freie Hansestadt Bremen (Duitsland), Bergen (Noorwegen), Taxistop en Autodelen.net (België). Advier introduceert dit concept in Nederland. De naam MobiPunt is een voorlopige werknaam.

Advier zoekt steden en gebiedsontwikkelaars die dit concept willen introduceren. Omdat Advier participeert in Europese projecten, kan cofinanciering een optie zijn, zonder dat gemeenten of ontwikkelaars last hebben van administratieve ballast.

Meer info: http://blog.advier.nl/mobipunten-de-ruimtelijke-uiting-van-mobility-as-a-service/ 

Comment