Viewing entries tagged
wagenpark

ZAKELIJK AUTODELEN | BESCHOUWEN BEDRIJVEN AUTODELEN ALS EEN SERIEUZE OPTIE?

ZAKELIJK AUTODELEN | BESCHOUWEN BEDRIJVEN AUTODELEN ALS EEN SERIEUZE OPTIE?

Increasing urbanization and air pollution call for less demands on space and less emissions. Carsharing can be a solution for this as it may reduce vehicle ownership and traffic. In this respect, carsharing for business shows much potential. In theory, it should be very profitable for companies to start carsharing. This study has focused on how this is experienced in practice.

 Stimulation of corporate car sharing | Institutional work for organisational innovation adoption

Stimulation of corporate car sharing | Institutional work for organisational innovation adoption

Zakelijk autodelen, gedefinieerd als het tussen meerdere gebruikers delen van auto’s, gebruikt en/of aangeboden door een werkgever en/of werknemer, heeft aanzienlijke potentiële praktische- en milieuvoordelen, door het verhogen van de benutte capaciteit van voertuigen. Omdat wetenschappelijke kennis over zakelijk autodelen nog zeer schaars is, onderzoekt deze studie hoe de adoptie van zakelijk autodelen kan worden gestimuleerd, door literatuur over de adoptie/diffusie van innovaties en over institutioneel werk te combineren.

AUTODELEN MAAKT PRIVATE LEASE NÓG VOORDELIGER

AUTODELEN MAAKT PRIVATE LEASE NÓG VOORDELIGER

Wat hebben private lease en autodelen met elkaar te maken? Meer dan je denkt. Er zijn verschillende manieren waarop private lease en autodelen samen sterker staan. 

Autobelasting belemmert groei zakelijk autodelen

Autobelasting belemmert groei zakelijk autodelen

Fiscale uitzondering moet gaan bijdragen aan doel 100.000 deelauto’s in 2018

Utrecht 5 april, 2016 – Het OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit (OCDM) roept staatssecretaris Wiebes een fiscale uitzondering te maken op het privégebruik van zakelijke deelauto’s. Het privégebruik zou belast moeten worden op basis van het daadwerkelijk gebruik (in netto kilometers of tijd) en niet met het huidige, onaantrekkelijke hoge, vaste tarief. Deze uitzondering draagt bij aan het streven naar 100.000 deelauto’s in 2018 zoals staat beschreven in de Green Deal van onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op dit moment zijn er 17.000 deelauto’s, waarvan slechts 2.000 zakelijk.