Fiscale uitzondering moet gaan bijdragen aan doel 100.000 deelauto’s in 2018

Utrecht 5 april, 2016 – Het OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit (OCDM) roept staatssecretaris Wiebes een fiscale uitzondering te maken op het privégebruik van zakelijke deelauto’s. Het privégebruik zou belast moeten worden op basis van het daadwerkelijk gebruik (in netto kilometers of tijd) en niet met het huidige, onaantrekkelijke hoge, vaste tarief. Deze uitzondering draagt bij aan het streven naar 100.000 deelauto’s in 2018 zoals staat beschreven in de Green Deal van onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op dit moment zijn er 17.000 deelauto’s, waarvan slechts 2.000 zakelijk.

Monique Verhoef, specialist duurzame mobiliteit van OCDM: ”Een auto staat gemiddeld 22 uur op een dag stil. Wil je auto’s slimmer en efficiënter gebruiken dan moeten we het gebruik van auto’s vergroten. Autodelen is dan de oplossing. Aansluitend zijn er een aantal aantrekkelijke gevolgen: autodelen zorgt voor minder auto’s, minder parkeerruimte, minder kosten en minder uitstoot. Verder gaan mensen bewuster met de auto om en wordt er vaak afgezien of afscheid genomen van een tweede auto.”

Verschillende manieren van zakelijk autodelen
Bedrijven die duurzamer en vooral efficiënter met mobiliteit om willen gaan, kunnen op verschillende manieren zakelijk autodelen. Ten eerste kunnen auto’s van de zaak of leaseauto’s tussen collega’s worden gedeeld. Ten tweede kunnen auto’s worden gedeeld met andere werkgevers. Ten derde kunnen werknemers hun leaseauto, via peer-2-peerplatforms, aan andere particulieren verhuren. Tenslotte kunnen werkgevers een of meer poolauto’s beschikbaar maken voor zakelijke ritten. Soms kunnen werknemers de poolauto huren voor privégebruik in de avonden en weekenden. Monique Verhoef: “Met name die laatste variant is nu niet aantrekkelijk vanwege de verplicht hoge vaste tarieven die hiervoor gelden. Terwijl juist de combinatie van zakelijk en privé autodelen veel potentie heeft. De zakelijk autodeler gebruikt de auto vooral tijdens kantooruren, de privé autodeler in de avonduren en het weekend.”

Over OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit
Het OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit (OCDM) bestaat uit een collectief ondernemers die diensten en/of producten aanbieden rond duurzame mobiliteit. Het OCDM is één van de organisaties die in 2015 de Green Deal Autodelen hebben ondertekend.  Om het zakelijk autodelen bekender te maken bij het bedrijfsleven wil het OCDM meer informeren, bijeenkomsten organiseren en pilots op dit gebied ondersteunen.

Over de Green Deal Autodelen
De Green Deal Autodelen zet in op een netwerk van 100.000 deelauto’s in Nederland in 2018. De zakelijke deelauto staat nu nog in de kinderschoenen, met in 2015 een aanbod van ruim 2.000 zakelijke deelauto’s, op een totaal van bijna 17.000 deelauto’s. Het OCDM zal haar inzichten op zakelijk autodelen delen met de overige deelnemers van de Green Deal.