Viewing entries tagged
parkeren

de nieuwe Utrechtse wijk Merwede krijgt autovrij karakter

Comment

de nieuwe Utrechtse wijk Merwede krijgt autovrij karakter

Er ligt een schetsontwerp voor de nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede. Stadswijk Merwede heeft een autovrij karakter, blijkt uit de plannen. Parkeren gebeurt alleen aan de rand van de wijk, in garages. Auto's verdwijnen daarmee uit het straatbeeld. De focus ligt op voetgangers, fietsen, hoogwaardig openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs. 

Comment

ParkFlyRent wil autodelen op het vliegveld uitbreiden in Europa en start crowdfunding

Comment

ParkFlyRent wil autodelen op het vliegveld uitbreiden in Europa en start crowdfunding

het vliegveld systeem in Nederland is efficiënt noch duurzaam. Alleen al bij Schiphol staan ruim 22.000 auto's geparkeerd en toch worden er elk jaar weer duizenden huurauto's nieuw geproduceerd. Daarom is deze markt rijp voor de deelauto disruptie. ParkFlyRent is een disruptor en actief op Schiphol en Eindhoven Airport. Ze starten een crowdfunding campagne via het Symbid platform om verdere expansie te financieren. Binnen 1 week is reeds meer dan €80.000 geïnvesteerd, meedoen kan nog.

Comment

Waarom parkeren een heel sexy onderwerp is en meer aandacht moet krijgen

Comment

Waarom parkeren een heel sexy onderwerp is en meer aandacht moet krijgen

Is parkeren saai? Parkeerplaatsen en parkeerbeleid staat meestal niet hoog op de agenda en wordt niet bepaald gezien als een sexy onderwerp. Toch is het parkeerbeleid een van de meeste krachtige middelen die een stad ter beschikking heeft om te de stad vorm te geven en te bepalen op welke manier inwoners zich in de stad bewegen. Vaak wordt er veel geïnvesteerd in het aanleggen van fietspaden, OV infrastructuur en mooie gebouwen. Maar als er vervolgens niks wordt gedaan met parkeren als instrument, is dit alles slechts gerommel in de marge. 

Comment

Vastgoed maakt zich op voor deelmobiliteit

Comment

Vastgoed maakt zich op voor deelmobiliteit

Vraag jij je wel eens af waarom straten eruit zien, zoals ze eruit zien? Waarom gebouwen ontworpen worden zoals ze ontworpen worden? En hoe een stad gevormd wordt? Dit heeft alles te maken met de ruimte die nodig is. Ruimte om te wonen, ruimte om te werken, ruimte om te ontmoeten, ruimte om te recreëren én ruimte om je te verplaatsen. Die laatste categorie heeft sinds de opkomst van de automobiel flink aan terrein gewonnen. Qua ruimte en kosten een bijzonder inefficiënt mobiliteitssysteem.

Comment

Amsterdam wil parkeervergunningen nieuwbouw inperken

Amsterdam wil parkeervergunningen nieuwbouw inperken

Amsterdam groeit, maar wil voorkomen dat dit leidt tot een openbare ruimte vol geparkeerde auto’s. Daarom is het straks niet meer vanzelfsprekend dat kopers of huurders van een nieuwbouw woon- en bedrijfsgebouwen een straatvergunning kunnen krijgen. Ook wordt de parkeernorm verlaagd. Parkeerplekken komen in of onder het nieuwe gebouw. Hiermee hoopt de gemeente meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers, en inspelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals de verwachte groei van deelautoconcepten. 

Slimme mobiliteit vraagt om slimmere parkeernormen

Slimme mobiliteit vraagt om slimmere parkeernormen

Gemeenten en provincies willen onder andere door slimme mobiliteit gezondere en aantrekkelijkere stedelijke woonomgevingen creeren. Parkeernormen, die bepalen hoeveel (inpandige) parkeerplaatsen er bij elke nieuwbouw woning moeten komen spelen daarbij een belangrijke rol, maar zijn vaak gebaseerd op verouderde verwachtingen van groeiend autobezit in de stad. Dit staat projectontwikkelaars en corporaties in de weg. Het zorgt voor onnodige kosten, lege parkeerplaatsen, suboptimaal gebruik van stedelijke ruimte en dus minder en duurdere woningen. Steden met ambities voor duurzame stedelijke mobiliteit, moeten met lef sturen op parkeren en autobezit.

Grote verschillen tussen gemeenten in parkeertarieven voor autodelen

Grote verschillen tussen gemeenten in parkeertarieven voor autodelen

Amsterdam, 24 november 2016 Parkeertarieven voor deelauto’s variëren van gratis tot ruim €1.800 euro per jaar. De Green Deal Autodelen zette de tarieven van 2015 voor een vaste deelauto parkeerplaats op een rij en ontdekte weinig logica. In Leeuwarden Centrum is een deelautovergunning bijvoorbeeld even duur als Amsterdam-Zuid. Almere spant de kroon; een deelautovergunning in een Almeerse buitenwijk is ruim tweemaal zo duur als dezelfde vergunning in het centrum van Amsterdam. In Diemen en Purmerend zijn de tarieven het laagst of zelfs kosteloos.

Is Amsterdam wel een smart city?

Is Amsterdam wel een smart city?

Als het gaat om parkeren en deelauto's lijkt Amsterdam de verkeerde keuzes te maken, stelt Walter Dresscher. Hij las in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit voor Amsterdam (eind 2015) dat er tweeduizend parkeerplekken in het centrum van Amsterdam worden toegevoegd. En daarop vindt hij dat een stad die honderden miljoenen investeert in stilstand en dat vervolgens een Uitvoeringsagenda Mobiliteit durft te noemen, geen smart city is. Auto's die stilstaan hebben namelijk niets met mobiliteit te maken, een auto is gemaakt om te rijden.