Er ligt een schetsontwerp voor de nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede. De gemeente en zes private partijen hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld voor het gebied tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk. 

Stadswijk Merwede heeft een autovrij karakter, blijkt uit de plannen. Parkeren gebeurt alleen aan de rand van de wijk, in garages. Auto's verdwijnen daarmee uit het straatbeeld. De focus ligt op voetgangers, fietsen, hoogwaardig openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs. 

Het is de bedoeling dat in Merwede ook spullen, voorzieningen en diensten worden gedeeld. In het ontwerp voor Merwede is veel ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk. 

Het gebied waar vooral veel gaat veranderen, is ongeveer 60 hectare groot. Het is de belangrijkste locatie om de groei van Utrecht op te vangen. De verwachting is dat de stad van 345.000 nu naar 410.000 inwoners in 2030 gaat. 

Lees hier meer. 

Comment