Autodelen heeft grote potentie. Er rijden nu meer dan 25.000 deelauto’s in Nederland, terwijl 10 tot 20 procent van de rijbewijsbezitters positief staat tegenover autodeelconcepten. Door mensen bewust te maken van de voordelen, autodelen makkelijker te maken en op meer plaatsen deelauto’s aan te bieden, willen dealpartijen vraag en aanbod bevorderen. Om deze ambitie te realiseren en de doelstelling – 100.000 deelauto’s in 2018 – te bereiken is een goede samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk. Wie heeft de Green Deal getekend? 7 gemeenten, 33 bedrijven uit verschillende branches – verzekeraars, overheden, aanbieders van deelconcepten, milieuorganisaties en belangenverenigingen – en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Bekijk de inspiratiekaart