Verkort stuk uit Koning Auto, opnie uit De Tijd (Belgie):

De opmars van de elektrische wagen is goed voor het milieu, maar lost het mobiliteitsvraagstuk niet op. En hij luidt zeker niet het einde in van het rijk van koning auto. Daarvoor is meer nodig.

Elektrische auto’s veroveren in een snel tempo de wegen. Een elektrisch wagenpark zal de vervuiling met roet en uitlaatgassen in de steden sterk verminderen. Maar de stap naar elektrische wagens moet niet worden overdreven.

"Elektrische auto of dieselauto, de file blijft even lang"

Op dat vlak kan de zelfrijdende auto wel wat in beweging brengen. Ook daar gaan de ontwikkelingen snel. In 2019 komt er op autowegen rond Antwerpen een proefproject met zelfrijdende auto’s, die door een intelligente informatie-uitwisseling vlottere verkeersstromen kunnen garanderen. Alweer een stap vooruit.

Zelfrijdende elektrische wagens zijn het product van een technologische revolutie. Maar ze brengen niet meteen een revolutie teweeg in de manier waarop we onze verplaatsingen organiseren. Daarvoor zijn andere ontwikkelingen nodig: het afstappen van het individuele autobezit bijvoorbeeld. Dat vergt een mentaliteitsverandering bij de autogebruiker, die gestimuleerd kan worden als er aantrekkelijkere vormen van autodelen komen. Ook hier kan de technologie een handje helpen. Maar er is nog een heel eind te gaan.

Daarnaast kan worden ingezet op de uitbouw van alternatief vervoer: de fiets, de elektrische fiets, de snelle elektrische fiets, het openbaar vervoer.

De uitdaging is niet gering. Pas als blijkt dat de leuze ‘mijn auto, mijn vrijheid’ in de praktijk helemaal is uitgehold, komt er een einde aan het rijk van koning auto.

Volledig artikel lezen

Comment