Amsterdam, 21 mei 2017 Autodelen is een krachtig middel en gemeenten spelen een hoofdrol. Autodelen draagt bij aan minder autogebruik en –bezit. Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een lagere parkeerdruk. Autodelers rijden 15-20% minder dan autobezitters en maken meer gebruik van OV en fiets. Dit bewustere autogebruik komt neer op 175-265 kg CO2 per jaar (PBL, 2015). Een standplaatsgebonden deelauto vervangt 9-13 auto’s. Deze vorm van autodelen heeft de grootste effecten op autogebruik- en bezit.

Steden raken overvol en auto's nemen soms wel tot 40% van de openbare ruimte in. Een ruimte die voor iedereen is. Ook in landelijke gemeenten speelt de auto een hoofdrol. Er zijn vele mooie manieren te bedenken om elke bespaarde parkeerplaats, zo'n 14 m2 anders in te richten en zo een fijnere plek om te leven te creëren .

Gelukkig leggen steeds meer gemeenten leggen de rode loper uit voor de deelauto. Ze zien de positieve effecten en daarmee de potentie. Ze nemen autodelen op in hun beleidsplannen en zorgen er bijvoorbeeld voor dat de aanvraag van parkeerplaatsen soepel verloopt. Ze communiceren met inwoners over de voordelen van delen.

Er zijn ook veel gemeenten die niet goed weten waar ze moeten beginnen. Of worstelen met vragen waar ze zelf niet uitkomen. Andere gemeenten hebben de eerste stappen al gezet en vragen zich af wat ze nog meer kunnen doen.

Een zevental gemeenten ondertekende de Green Deal Autodelen; Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Eén van de thema's van deze drie jarige samenwerking met meer dan 40 organisaties, is gemeentelijk beleid. In een werkgroep wisselen gemeenten kennis en ervaring uit en komen ze tot gezamenlijke inzichten en standpunten. In deze werkgroep nemen ook aanbieders deel voor een breder perspectief. Dat biedt hen meer inzicht in de werk- en denkwijze van gemeenten en andersom.

Uit deze gezamenlijke kennisuitwisseling is een bondige factsheet gekomen met 15 tips voor gemeenten die autodelen willen versnellen: 'de rode loper'. Onder andere Greenwheels en Mywheels hebben actief meegewerkt aan dit handige overzicht. Voor gemeenten die uitgebreidere informatie willen is er een langere versie met meer voorbeelden als resultaat van dezelfde werkgroep, met speciale dank aan Friso Metz van Advier.

15 tips gemeenten autodelen

Factsheet: 15 tips

Voor gemeenten

 

--------------------------

Voor de redactie:

Beeldmateriaal is hier te vinden 

Meer informatie over autodelen en de Green Deal autodelen 

10 nuttige factsheets voor gemeenten zijn te vinden op de site van CROW-KpVV

Comment