de laatste persberichten

Beeldbank

We stellen graag beelden van autodelen beschikbaar Je bent vrij om dit werk onder creative commons CC BY-SA 4.0 license te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat, het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. Onder de volgende voorwaarden:

GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Vermelding — vermelding van link naar autodelen..info

Voor meer uitleg en info kijk op CC BY-SA 4.0 license 

Check de BEELDBANK met meer dan 70 foto's

universeel logo autodelen

ICONOGRAFIE


de Green deal boilerplate

Over de Green Deal Autodelen

De Green Deal Autodelen II werd op 4 oktober 2018 ondertekend. Deelnemende organisaties zijn (in alfabetische volgorde): Advier, Amber, Autodelen.net, BOVAG, Buurauto, ConnectCar, Greenwheels, Gemeente Arnhem, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Zwolle, GNMI, GoodMoovs, Emodz, Juuve, KAV Autoverhuur, MobielRijden.Software BV, Multilease, MyWheels, Natuur & Milieu, NEPROM, OnzeAuto, POP-UP-CAR, PrivateShare, Provincie Drenthe, Rijksoverheid, RMO, Sixt, SnappCar, Stapp.in, Studentcar, Sweco, Terberg Leasing, WeGo, Witkar en VGA. Doel van deze Green Deal is bedrijven, overheden en burgers te stimuleren om hun mobiliteitsbehoefte in te vullen op een manier die maximaal gebruikmaakt van de mogelijkheden die autodeelconcepten bieden. Partijen willen komen tot een netwerk van 100.000 deelauto’s in 2021 en een populatie van 700.000 gebruikers van deelauto’s. Dit kan een CO2-reductie opleveren van 8 tot 13% per autodeler. Partijen streven tevens naar vermindering van het aantal parkeerplaatsen waardoor in stedelijke gebieden meer ruimte beschikbaar komt voor groen en recreatie en voor mobiliteitsmodaliteiten die geen schadelijke gassen uitstoten.


contact?

Woordvoerders (Green Deal) autodelen:

Betty de Boer
Voorzitter Green Deal Autodelen II

Secretariaat Green Deal Autodelen II

Advier

Martien Das, Rijkswaterstaat
Aanspreekpunt namens Rijksoverheid, expert autodelen en parkeren

Bel Martien

Mail Martien