Samen met hogeschool van Amsterdam deed Overmorgen onderzoek naar free floating autodelen en laadinfra. Hiervoor zijn obv ruim 1,5 miljoen observaties allerhande parkeerpatronen en laadpatronen in kaart gebracht uit Amsterdam en is een inschatting gemaakt van de kansen van free floating voor Den Haag. Wat kunnen we leren uit deze observaties?  

Van deelauto gebruikers weten we al relatief veel: veelal jonge mensen (<45 jaar) die hun eerste en/of tweede auto nog aan moeten schaffen. Door deel te nemen aan een autodeelprogramma stellen ze de aanschaf van hun eigen auto uit of besluiten ze zelfs helemaal geen auto aan te schaffen. Ook zijn ze relatief vaak hoogopgeleid, hebben een goed inkomen en wonen ze in stedelijk gebied met een hoogwaardig openbaar vervoerssysteem.

In het geval van free floating is het niet alleen relevant om te zien waar mensen wonen, maar ook of er voldoende bestemmingen binnen het 'werkgebied' vallen waar mensen naartoe rijden, zoals kantoren en winkels. De vragen die centraal staan zijn; Welke kenmerken hebben de buurten in Amsterdam die aangesloten zijn op een elektrisch free floating systeem? Onder welke voorwaarden worden ze bij een laadpunt achtergelaten? En welke invloed heeft de locatie van het laadpunt op het gebruik ervan? 

Kansrijke buurten

Amsterdam laat zien dat het percentage inwoners onder de 45 jaar zoals verwacht een positief verband heeft met het verzoringsgebied. Dit betekent dat wijken met een hoog percentage inwoners onder de 45 jaar, met weinig auto's per huishouden, relatief hoog inkomen en nabijheid tot treinstations het meest kansrijk lijken voor free floating autodelen. Dit is in lijn met conclusies uit onderzoeksliteratuur.  

Screen Shot 2017-11-27 at 16.42.05.png

Kansrijke wijken (donkerblauw) in Amsterdam

Zoals te zien zijn voornamelijk de centrumlocaties zeer kansrijk door hun demografische opbouw en hoge dichtheid van mensen. De buitengebieden zijn lichter gekleurd met uitzondering van het Westelijk havengebied (datafout).

Laden of niet laden?

Wat opvalt is dat het leeuwendeel van de ritjes niet bij een laadpunt eindigt. Slechts 11.2% (1 op 9) van de ritten wordt afgesloten bij een oplaadpunt en dat is dan voornamelijk als de batterij bijna leeg is (<30%) en gebruikers gratis minuten krijgen voor het achterlaten bij een oplaadpunt.

Het in kaart brengen van laadgedrag zorgde voor een shift in de kansrijke wijken. Ten eerste heeft het aantal stations van openbaar vervoeraanbieders geen significant effect meer. Het aantal jonge inwoners (<45 jaar) is nog steeds heel belangrijk. Het percentage expats als ook het aantal werkzame personen heeft deze keer wel een positieve correlatie met het gebruik en het meest opvallende is dat autobezit nu een positieve invloed heeft in plaats van een negatieve invloed. Het lijkt er dus op dat gebieden met laag autobezit interessant zijn om aan te sluiten, maar dat buurten waarin de auto belangrijk is, het daadwerkelijke gebruik hoger ligt. 

Waar staat de laadinfra?

De locatie van laadpalen speelt een belangrijke rol bij de keuze van rijders om hun rit bij een laadpaal te beëindigen of niet. In het centrum eindigt de rit vaker bij een laadpunt dan in andere delen van de stad. Dit kan te maken hebben met beschikbaarheid van de parkeerplekken met laadpunten ten opzichte van de algemene parkeerdruk in een wijk of het percentage parkeervakken dat voorzien is van een laadpunt. Daarnaast blijkt dat laadpunten die staan aan een doorgaande weg, in de buurt van een treinstation (<500m) of bij een laadplein waar minimaal 4 laadpunten aanwezig zijn, sneller gevonden worden dan als ze los in een buurt staan. Laadpunten in de buurt van een treinstation, in een laadplein en aan een doorgaande weg zijn goed voor ruim 3x zo veel transacties per laadpunt dan normale laadpunten.

Wat zijn de kansen voor Den Haag?

Wat is een interessant verzorgingsgebied, waar verwachten we veel ritten en in welke buurten is een uitbreiding van het laadnetwerk wenselijk? Een eerste analyse van Den Haag laat zien dat een een elektrisch free floating systeem kansrijk is.  Over het aantal auto's dat nodig is, verschillen de meningen. De stelregel is 4 à 5 auto's per km2 nodig is om te zorgen dat er altijd een auto beschikbaar is. Dit komt voor de kansrijke buurten neer op 175-220 deelauto's. 

Het verwachte gebruik van de voertuigen is niet evenredig verdeeld over de stad. En het huidige laadnetwerk is grotendeels goed genoeg voor een free floating systeem, maar vooral in de wijken ten zuid-westen van het centrum (Schildersbuurt, Transvaalkwartier, Laak) is nog een groot tekort is aan laadpunten. 

En nu is het dus aftellen tot het eerste elektrische free floating autodeel systeem in Den Haag en staat! 

 

Dit artikel is een verkorte samenvatting van het onderzoek dat OverMorgen deed in opdracht van de Gemeente Den Haag. 

Comment