Viewing entries tagged
campagne

SnappCar, NS en Uber starten samen autodeelcampagne

Comment

SnappCar, NS en Uber starten samen autodeelcampagne

NS, SnappCar en Uber gaan samenwerken om inwoners uit Amsterdam een goed alternatief te bieden voor het hebben van een eigen auto. De drie partijen creëren de #DitchYourKeys-campagne waarbij mensen worden uitgedaagd hun autosleutel in te leveren en de auto een week te laten staan. 

Comment

Stad Gent versnelt de groei aantal autodelers door beleid met lef

Comment

Stad Gent versnelt de groei aantal autodelers door beleid met lef

Sinds de invoering van het circulatieplan in Gent merkt Autodelen.net, het Vlaams Netwerk Autodelen, een versnelde groei van het aantal autodelende Gentenaars. Is het door de start van het circulatieplan of door de autodeelcampagne “Gent op en top autodeelstad”? Om dit te verklaren is het nog iets te vroeg maar feit is dat Stad Gent ondertussen meer dan 7.000 autodelers telt. Wie denkt dat de stad nu op haar lauweren zal rusten slaat de bal mis. Er komen nog tal van nieuwe incentives om van Gent de autodeelstad van Vlaanderen te maken!

Comment

De stad Gent zet vol in op autodelen met autodeelcampagne

Comment

De stad Gent zet vol in op autodelen met autodeelcampagne

De stad Gent heeft een campagne gelanceerd rondom autodelen met als doel: groeien naar 20.000 autodelers door mensen te verleiden tot autodelen. Op dit moment telt Gent bijna 6.000 autodelers. Op de campagne pagina staat een live teller, veel informatie en materialen. Dit is onderdeel van het ambitieuze autodeelactieplan van de stad. Dit plan voorziet onder andere in extra autodeelparkeerplaatsen, gratis parkeervergunning voor de deelauto’s die een Gentse eigenaar hebben en subsidies voor inschrijvingsgeld bij autodeel organisaties.

Comment