De elektrische auto, die voor steden niet snel genoeg kan komen, is zeer geschikt om ingezet te worden als dienst. De deeleconomie is volwassen geworden en de smartphone heeft het mogelijk gemaakt om auto’s eenvoudig te ontsluiten als dienst. Door in steden vooral het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, kan het Nederlandse wagenpark in de komende kabinetsperiode in hoog tempo schoner worden, terwijl stedelingen minder geld kwijt zijn aan mobiliteit.

De straten van steden staan vol met auto’s die nauwelijks gebruikt worden. Deze auto’s worden gemiddeld steeds ouder, en zijn nagenoeg allemaal fossiel. Er zijn steeds meer partijen die mobiliteit als een dienst aanbieden, zoals Greenwheels, Snappcar, Mywheels, Car2go, Toogethr, Deelootoo, Buurauto en WeDriveSolar. Wat nog ontbreekt is een georkestreerde stimulans om juist de elektrische auto door heel Nederland als dienst aan te bieden.

Elektrische auto’s worden steeds goedkoper, maar blijven voorlopig te duur voor de gemiddelde Nederlander. Als dienst kan deze auto ineens wél binnen bereik van de meeste Nederlanders komen. Gebruikers rekenen immers af naar gebruik en hebben zo wel de lusten maar niet de lasten. Geen zorgen over de levensduur van de batterij, verzekering, onderhoud, belastingen en financiering zijn geregeld. Ze kunnen direct instappen en gaan en hierdoor wordt de drempel naar elektrisch zeer laag.

De potentie van de elektrische auto als een dienst is enorm. Een gedeelde elektrische auto kan in één keer meerdere vieze auto’s vervangen. Bijkomend voordeel voor steden is dat er op termijn minder parkeerplaatsen nodig zijn. Er blijft meer ruimte over voor fietsers, voetgangers en groen. Ten slotte maken deelauto gebruikers per reis een afweging tussen de verschillende vervoersopties, wat het gebruik van fiets en OV stimuleert.

Steden kunnen samen met het nieuwe kabinet de juiste voorwaarden scheppen voor de elektrische deelauto. Aantrekkelijke laadmogelijkheden in de stad en een vrijstelling van parkeerkosten zijn een goed begin. De aanschaf van gedeelde elektrische auto kan fiscaal gunstig gemaakt worden. 

De elektrische auto als een dienst stimuleren, biedt iets voor alle partijen in de kabinetsformatie. Het maakt elektrische rijden toegankelijk voor alle inkomensgroepen, vermindert het aantal geparkeerde auto’s, verbetert de luchtkwaliteit tegen minimale investeringen én leidt tot een beter gebruik van het openbaar vervoer. Een mooier begin kan een groen-rechts kabinet zich niet wensen.

Dit is een verkorte versie van het verschenen opiniestuk in NRC van Bert Klerk, Formule E Team. Michel van Lindert, Dutch Organisation for Electric Transport. Olof van der Gaag, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Koos Burgman, Vereniging Elektrische Rijders. Pepijn Vloemans, Fastned. Geertje van Hooijdonk, Natuur & Milieu.

 

 

 

 

1 Comment