Op 6 december vond in het kader van de Green Deal Autodelen het symposium ‘Autodelen op weg naar 0-emissie’ plaats, georganiseerd door Natuur & Milieu en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Een van de conclusies van de dag was ‘ga meer met elkaar in dialoog’. Het beschikbaar maken van zakelijke deelauto’s voor zowel zakelijke, woon-werk als privékilometers en snellere plaatsing van laadpalen voor autodeelinitiatieven waren enkele van de kansen die gezien werden om (elektrisch) autodelen groter te maken. Hiervoor is meer samenwerking nodig tussen onder meer gemeenten, autodeelaanbieders van fossiele en elektrische auto’s en bedrijven. De voorbeelden die gepresenteerd werden laten zien dat er al tal van goede initiatieven zijn.

Tegelijk zijn er ook nog uitdagingen. Zo helpt zakelijk autodelen om meer mensen elektrisch rijden te laten ervaren. Maar medewerking van fiscus, HR en verzekeringen is hierbij nodig. Ook werd de vraag opgeworpen hoe je de schaalvergroting voor elkaar krijgt. En welke kansen een (coöperatieve) aanpak biedt waarbij je elektrische deelauto’s combineert met opslag van energie waarmee het business-model van de deelauto heel anders wordt.

Ook de rol van de gemeenten is van belang. Is dat faciliterend, waaronder het plaatsen van laadpalen, of neem je als gemeente meer een pioniersrol? Gemeenten kunnen een rol spelen in het stimuleren van grotere volumes, parkeernormen beperken en meer in het algemeen zorgen dat de voorwaarden voor autodelen op orde zijn en een brede visie op duurzame mobiliteit opstellen in relatie tot inrichting van de openbare ruimte. De Rode Loper voor Autodelen biedt veel informatie voor gemeenten. klik hier

Derk Loorbach eindigde de middag met de uitspraak ‘de fossiele auto is de nieuwe stranded asset’ als interessante invalshoek voor de beeldvorming rond elektrische (deel)auto’s.

Op de website van Natuur & Milieu vind je een terugblik. En op Trendsinautoleasing.nl is een verslag van het symposium verschenen: ‘Deelauto’s: weg met het verschil tussen zakelijk en particulier!'

 

Comment