Autobezit neemt toe in Nederland, maar de vier grote steden doen het beter. Met nieuwe cijfers, inclusief 2016, is in de databank van de klimaatmonitor goed te zien hoe autobezit in de grote 4 al jaren stabiel is of daalt, terwijl het totale aantal auto's in Nederland is toegnomen.

De gemeenten die de Green Deal Autodelen hebben ondertekend scoren allemaal onder het gemiddelde van Nederland qua autobezit per inwoner (0,48 auto per persoon):

Als we in dezelfde steden naar omvang van het wagenpark kijken, zien we in sommige steden wel een ontkoppeling van autobezit. Zo zitten Rotterdam en Utrecht in 2016 qua omvang op het niveau van 2012, ondanks de groei met meer dan respectievelijk 13.000 en 20.000 inwoners. 

Nu is natuurlijk de hamvraag: in hoeverre heeft autodelen hieraan bijgedragen? Wat denk jij? 

Comment