Joshua Paundra van Rotterdam School of Management, Erasmus University, heeft onderzoek gedaan naar autoliefhebbers en hoe zij in een deelauto te krijgen zijn. Het onderzoek laat zien dat voor autoliefhebbers meer nodig is om ze over te halen dan lagere kosten en duurzaamheidsvoordelen. 

"Sommige mensen hechten zozeer aan het bezit van een auto dat het zelfs onderdeel wordt van hun identiteit. De onderzoekers vermoedden dat dit zogenaamde 'psychologisch eigenaarschap' ervoor zorgt dat zulke mensen minder openstaan voor het idee van autodelen."

"De onderzoekers toonden aan dat vrijwel iedereen gevoelig is voor prijs: hoe goedkoper een autodeelprogramma, hoe aantrekkelijker. Maar mensen bij wie het psychologisch eigenaarschap sterk ontwikkeld is, is dit effect kleiner. Ze blijven hun eigen auto gebruiken, zelfs als ze weten dat dit duurder is dan autodelen."

"Om mensen ervan te overtuigen autodelen uit te proberen, kunnen beleidsmakers en marketeers benadrukken dat een deelauto een alternatief kan zijn wanneer hun eigen vervoersmiddel niet beschikbaar is. Op deze manier kun je mensen laten kennismaken met het deelautoconcept zonder dat ze het idee krijgen dat ze hun eigen auto moeten verkopen. "

Lees meer over het onderzoek en bekijk de video hier

Comment