Samen met 38 organisaties zet de gemeente zich in om de groei van autodelen te versnellen

Tilburg, 26 september 2017: Gemeente Tilburg zet in op autodelen en laten dit zien door het ondertekenen van de Green Deal Autodelen. Zij sluiten zich hiermee aan bij een zeer diverse groep ondertekenaars en zijn de achtste gemeente die meedoet. Autodelen biedt een slim alternatief voor autobezit door autogebruik mogelijk te maken door middel van gedeelde wagens. De gemeente ziet autodelen als belangrijk onderdeel van toekomstbestendig duurzaam mobiliteitsbeleid en wil de groei van het fenomeen autodelen in Tilburg stimuleren.

Meerwaarde door bundelen van krachten

De Green Deal Autodelen beoogt autodelen te versnellen door samenwerking en kennisuitwisseling. Samen zetten de organisaties zich in om de bekendheid van autodelen te vergroten, kansen versterken en belemmeringen in kaart brengen en aanpakken.

De Tilburgse wethouder Mario Jacobs van slimme en duurzame mobiliteit: "Autodelen is een goed alternatief voor mensen die maar af te toe een auto nodig hebben. Het past naadloos in onze vernieuwde mobiliteitsaanpak, met de mens als uitgangspunt. Mensen die autodelen, maken veel minder autoritten. Autodelen draagt daarom bij aan een lager autogebruik- en bezit. Dat is goed voor het milieu, zorgt voor minder geparkeerde auto’s en daarmee de kwaliteit van leven in onze stad".

Groei van autodelen

Met ongeveer 30.000 beschikbare deelauto’s in 2017 is autodelen nog relatief klein in Nederland ten opzichte van het totale wagenpark, maar het maakt de laatste jaren een onstuimige groei door. Het gedurfde en ambitieuze doel om in 2018 al 100.000 deelauto's op de weg te hebben in Nederland is nog niet in zicht. De beweging is wel duidelijk zichtbaar en daar gaat het uiteindelijk om.

De gemeente Tilburg gaat zich in inspannen om autodelen in Tilburg te laten groeien door zich open te stellen voor deelauto concepten en zal inwoners en bedrijven actief informeren over de voordelen van autodelen om de bekendheid te vergroten.

“Deze Green Deal is een veelbelovende samenwerking tussen een grote diversiteit aan partijen, samen kunnen we van elkaar leren, elkaar inspireren en de weg plaveien voor de groei van autodelen", zegt Ananda Groag van shareNL, die de Green Deal coördineert. "Wij zijn verheugd dat Tilburg zich aansluit, gemeenten spelen een belangrijke rol op het gebied van autodelen, zeker als het onderdeel is van een bredere mobiliteitsaanpak."

Comment