Voorwoord
Autodelen; de verwachtingen zijn groot rond deze ontwikkeling. Sterker nog; in de Green Deal Autodelen* streven we ernaar dat er in 2018 in Nederland zo’n 100.000 deelauto’s rondrijden, een toename van maar liefst 85.000 auto’s ten opzichte van nu. Daar moet nog wel het nodige voor gebeuren, willen we dat bereiken. Via de “Green Deal Autodelen” willen de overheid en maatschappelijke organisaties ruim baan geven aan initiatieven rond autodelen. En het Ondernemerscollectief Duurzame Mobiliteit (OCDM) draagt daar vanuit de expertise van haar leden graag een steentje aan bij.

Vanuit het OCDM zoomen we met name in op het zakelijk autodelen. Immers, dat is waar de leden van het OCDM het meeste zicht op en expertise in hebben. Welke goede voorbeelden kennen we al, welke kansen en knelpunten zien we op dit moment en welke tips kunnen we meegeven aan organisaties die met zakelijk autodelen aan de slag willen? Vanuit het OCDM geven we middels dit opiniestuk graag antwoord op deze vragen.

Monique Verhoef, bestuurslid OCDM
Voorzitter werkgroep ‘Zakelijk autodelen’

3 maart 2016

Dit opiniestuk is opgesteld door de werkgroep ‘zakelijk autodelen’ van het OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit. De achterban van het OndernemersCollectief bestaat uit bedrijven die producten en of diensten aanbieden ten behoeve van werk- en persoonsgebonden mobiliteit.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden
Stephanie Hoogland, Mobility Mixx
Martin Zevenbergen, Tripmanager
Marcel Bijster, Share2Use
Harrie Lamers, TrackJack
Paul Dam, MobilityConcept
Daniel Hanselaar, Wagenplan
Marjolein van der Stok, Syndesmo / ondersteunend lid OCDM
Monique Verhoef, Syndesmo / bestuurslid OCDM

Met dank aan inhoudelijke ondersteuning van Jan Rolleman, AMD Automotive fiscalisten

Samenvatting

Autodelen; onbekend maakt onbemind. Veel bedrijven oriënteren zich op zakelijk autodelen, maar durven de stap naar concrete invoering nog niet te zetten. Want waar te beginnen, wat zijn de voordelen, welke aanbieders zijn er en in hoeverre is het nu anders dan het inzetten van poolauto’s? De zakelijke deelauto staat nu nog in de kinderschoenen, met in 2015 een aanbod van ruim 2000 zakelijke deelauto’s, op een totaal van bijna 17.000 deelauto’s.

In 2018 moet er met de Green Deal Autodelen een netwerk van 100.000 deelauto’s in Nederland beschikbaar zijn. Om deze groei te realiseren zal dus ook het bedrijfsleven meer het voortouw moeten nemen. En dat is met het huidige kennisniveau over zakelijk autodelen geen vanzelfsprekendheid. De mogelijkheden en voordelen zijn hen (nog) niet voldoende duidelijk. Daar moet dus verandering in komen.


Er zijn drie niveaus van zakelijk autodelen te onderscheiden.

1)   Autodelen binnen één bedrijf. Een bedrijf deelt zelf door middel van poolauto’s voor de medewerkers of het delen van leaseauto’s.

2)   Autodelen tussen meerdere bedrijven. Dit gebeurt vaak op bedrijventerreinen of in gebieden waar meerdere bedrijven op korte afstand van elkaar gevestigd zijn.

3)   Autodelen tussen meerdere bedrijven, overheid en/of bewoners. Vaak is hierbij een faciliterende instantie betrokken die ondersteunt of zelf meedeelt.

Voor ieder niveau wordt in hoofdstuk vier een aantal voorbeelden meegegeven.

Zakelijk autodelen biedt kansen voor werkgevers en werknemers. Meer bekendheid met zakelijk autodelen en het ervaren van de voordelen zal leiden tot groei van het aantal deelauto’s in Nederland en daarmee tot groei in het gebruiken van deelauto’s. Op deze manier wordt autodelen steeds meer gemeengoed, zoals we dat ook bij andere deeldiensten in de markt zien. Voor een echte doorbraak moet autodelen gemeengoed worden (vraag gedreven) en moet zakelijk en privé autodelen dichter bij elkaar komen te liggen.

Zakelijke deelauto’s worden nu vooral doordeweeks tijdens kantooruren gebruikt. Particulieren die een deelauto gebruiken, doen dat vooral ’s avonds en in de weekenden. Een mix van beide groepen ligt dan ook voor de hand, maar komt nu nog weinig voor.

Op dit moment is er ook sprake van een aantal fiscale drempels die het slagen van zakelijk autodelen in de weg staan, waaronder de kosten voor het privégebruik van de zakelijke deelauto. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat auto’s makkelijk zowel privé als zakelijk te gebruiken zijn. Dan kan de deelauto onderdeel worden van het totale mobiliteitspalet.

Voor een echte doorbraak van zakelijk autodelen pleit het OCDM voor een uitzonderingspositie binnen autobelastingen op de zakelijke deelauto, net zoals die nu voor bijvoorbeeld taxi’s ook geldt. Bijvoorbeeld door te betalen voor het daadwerkelijk gebruik van de zakelijke deelauto; per uur of km.

Voor de werkgever die aan de slag wilt met autodelen is het belangrijk om de motivatie scherp te hebben en deze duidelijk te communiceren richting medewerkers. Begin klein, houd het simpel en schaal op naar behoefte. Maak de deelauto zo aantrekkelijk mogelijk en leg delende werknemers (communicatief) in de watten.

Met andere woorden; keep it simple and make it happen

Download het volledige opiniestuk