Viewing entries tagged
corporate

 Stimulation of corporate car sharing | Institutional work for organisational innovation adoption

Stimulation of corporate car sharing | Institutional work for organisational innovation adoption

Zakelijk autodelen, gedefinieerd als het tussen meerdere gebruikers delen van auto’s, gebruikt en/of aangeboden door een werkgever en/of werknemer, heeft aanzienlijke potentiële praktische- en milieuvoordelen, door het verhogen van de benutte capaciteit van voertuigen. Omdat wetenschappelijke kennis over zakelijk autodelen nog zeer schaars is, onderzoekt deze studie hoe de adoptie van zakelijk autodelen kan worden gestimuleerd, door literatuur over de adoptie/diffusie van innovaties en over institutioneel werk te combineren.