Viewing entries tagged
business case

Elektrische deelauto's: wenselijke, maar niet vanzelfsprekende toekomst

Comment

Elektrische deelauto's: wenselijke, maar niet vanzelfsprekende toekomst

Zowel elektrische auto's als het delen van auto's zijn ontwikkelingen in opkomst. De combinatie levert veel maatschappelijke voordelen op, maar is nog niet vanzelfsprekend. Dit blijkt uit een rapport opgesteld binnen de Green Deal Autodelen naar de kansen en belemmeringen van elektrisch autodelen. Elektrisch autodelen is op termijn kansrijk, omdat het goed mogelijk is dat elektrisch rijden doorbreekt. De deelauto wordt dan ‘vanzelf’ elektrisch. De grootste belemmeringen liggen op dit moment op het vlak van consumentengedrag en op het rond krijgen van de business case. Het rapport is mede mogelijk gemaakt door het INTERREG project SHARE-North en CROW-KpVV.

Comment