Viewing entries tagged
EZ

Inspiratiekaart van de Green Deal Autodelen via EZ

Inspiratiekaart van de Green Deal Autodelen via EZ

EZ publiceerde een inspiratiekaart over de Green Deal Autodelen:. "Autodelen heeft grote potentie. Door mensen bewust te maken van de voordelen, autodelen makkelijker te maken en op meer plaatsen deelauto’s aan te bieden, willen dealpartijen vraag en aanbod bevorderen. Om deze ambitie te realiseren is goede samenwerking noodzakelijk tussen de 7 gemeenten, 33 bedrijven en de ministeries van Economische Zaken en IenM.