Viewing entries tagged
CBS

 Autobezit bij jongeren steeds minder gebruikelijk

Comment

Autobezit bij jongeren steeds minder gebruikelijk

Mobiliteit neemt nog steeds toe, we maken meer kilometers per persoon en omdat de bevolking groeit. Dit komt vooral door de ouderen van nu die vaker een rijbewijs hebben dan vroeger, welvarender, mobieler zijn, ouder worden en langer zelfstandig wonen. Maar bij jongeren is een andere trend al jaren zichtbaar, er worden minder autokilometers gereden en autobezit neemt al jaren af.

Comment