Viewing entries tagged
Brussel

Sterke groei autodelen in België en Duitsland

Comment

Sterke groei autodelen in België en Duitsland

Sterke groei autodelen in België en Duitsland

Niet alleen in Nederland, ook in de buurlanden België en Duitsland zit autodelen flink in de lift. Dat blijkt uit twee studies die afgelopen weken zijn verschenen. In Duitsland is het aantal autodelers met 16,6% gestegen afgelopen jaar, in België is het aantal autodeelinitiatieven verdubbeld sinds 2015.

Comment

Geef autodelers toegang tot de busbaan, net als taxidiensten

Comment

Geef autodelers toegang tot de busbaan, net als taxidiensten

Zipcar in Brussel, heeft de overheid voorgesteld om deelauto's toegang te geven tot de busstroken. Dit gaat volgens de organisatie helpen om meer mensen te verleiden tot autodelen en dat helpt de doorstroom in de stad te verbeteren. Iedere deelauto in Brussel vervangt 12 auto’s in privébezit, dat helpt in een stad die zo kampt met verkeersproblemen als de Belgische hoofdstad. Het idee klinkt logisch. Het is in veel steden al gebruikelijk om  taxi’s toe te laten op de busstroken en speciale standplaats. Volgens Zipcar biedt autodelen quasi dezelfde mobiliteitsoplossing als taxi’s en hebben de gebruikers dus ook recht op dezelfde voordelen.

Comment

Hoe peer-to-peer en klassiek autodelen elkaar aan kunnen vullen

Hoe peer-to-peer en klassiek autodelen elkaar aan kunnen vullen

Het internationale ZipCar en CarAmigo (peer-to-peer autodelen) gaan in Brussel een nauwe samenwerking aan. Dit lijkt misschien gek, want het zijn immers toch concurrenten? Zo zien zij het zelf niet. Ze zien elkaar als aanvullend op de eigen service. Waar de ZipCar auto's alleen in de stad worden gebruikt voor korte ritten, worden de CarAmigo vaak voor langere ritten of meerdere dagen gebruikt worden. Zo bieden ze samen een vollediger aanbod aan iemand zonder auto of tweede auto. Zo maken ze samen autodelen groter!