De CO2-uitstoot van al het Nederlandse vervoer is maar liefst twee keer zo hoog als tot nu toe wordt aangenomen. Daarmee veroorzaakt vervoer ruim een kwart van de totale Nederlandse uitstoot, veel meer dan waar beleidsmakers van uitgaan. Het verschil komt grotendeels door de lucht- en scheepvaart. Dit blijkt uit een studie van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie. De organisaties roepen de politiek op om van stevig vervoersbeleid een prioriteit te maken.

Het rapport brengt voor het eerst de daadwerkelijke CO2-uitstoot van de volledige Nederlandse mobiliteitssector in beeld. Tot nu toe worden lucht- en scheepvaart daarin niet meegenomen. Deze sectoren zijn ook niet meegenomen in klimaatafspraken zoals het Parijsverdrag. 

Uitstoot vervoer groeit
Uit de studie blijkt dat de CO2-uitstoot van de gehele vervoerssector niet af- maar juist toe zal nemen, tenzij er aanvullend beleid komt. In andere sectoren, zoals energieproductie en de gebouwde omgeving, is wel een dalende trend ingezet. Het aandeel van de vervoerssector wordt zowel in absolute als relatieve zin steeds groter en zal in 2050 groeien tot bijna de helft van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Gebrek aan urgentie
Het bestaande vervoersbeleid is volstrekt ontoereikend om de uitstoot in deze sector omlaag te brengen. “Het kabinet heeft zich te lang rijk gerekend door gebruik te maken van onvolledige cijfers”, aldus de milieuorganisaties. “Er is op korte termijn een stevig pakket aanvullende maatregelen nodig. Anders raken de Nederlandse klimaatdoelstellingen volledig buiten bereik.” 

Mobiliteitsvisie 2030
Nederland moet in hoog tempo schoner, minder en anders vervoer inrichten om de CO2-uitstoot terug te brengen naar een houdbaar niveau. In de mobiliteitsvisie 2030 komt ook de deelauto kort aan bod. 

Klik hier voor het volledige rapport van CE Delft.
Klik hier voor de Mobiliteitsvisie 2030 van Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace.
 

Comment