UITP publiceerde recent een position paper over de zelfrijdende auto. De komst van de zelfrijdende auto is een unieke kans voor mobiliteit in steden, mits ze gedeeld worden. Recente studies wijzen uit, dat het mogelijk moet zijn om alle ritten te vervullen met slechts maximaal 20% van de auto's. Als we 4 op de 5 auto's van de weg kunnen halen heeft dat een positief effect op de stad, het milieu, verkeersstromen en files en het gebruike van de openbare ruimte. Tenslotte zijn er minder investeringen in onderhoud van wegen nodig en is er een significante vermindering van geluidsoverlast. En dan hebben we het nog niet eens over veiligheid gehad. Máár, dit scenario is alleen haalbaar als de zelfrijdende auto wordt geïntroduceerd in gedeelde fleets, aansluiten op OV en er beleid is dat lopen en fietsen blijft stimuleren. UITP publiceerde uitgebreide een policy brief hierover. Daarin stellen ze dat er verschillende scenario's zijn voor de introductie van de zelfrijdende auto. In het nachtmerrie scenario leidt de zelfrijdende auto vooral tot meer auto's op de weg, meer files en het uitdijen van de stad.