In deze serie geven vrouwen werkzaam in shared mobility wereldwijd hun mening over de toekomst van autodelen. In de eerste serie o.a. Susan Shaheen, dé internationale expert op gebied van autodelen en Emily Fleck, directeur van de Car Sharing Association. In de tweede serie, o.a. Ananda Groag, van eigen bodem.

Part II

Part I