Door Ananda Groag (shareNL)

Autodelen leeft!
Het was 'full house' op de tweede editie van het shareNL symposium autodelen in Den Haag. Meer dan 220 bezoekers en sprekers uit Nederland én Belgie (dit jaar was de eerste Benelux editie) hadden een volle dag in hun agenda vrijgemaakt voor het onderwerp autodelen. En de feedback: "het had nog langer mogen duren!". Dit laat zien dat autodelen een 'hot topic' is. "Iedereen die er moet zijn, is er." zeiden meerdere bezoekers. Er waren veel autodeel-aanbieders, inclusief zakelijke oplossingen. Zo ontmoetten we MyWheels, Cambio, Drive Now, Dégage, SnappCar, MobilityMixx, FreeToGo, Deelootoo, CarAmigo en meer. Verder was de zaal gevuld met beleidsmakers bij gemeenten en overheid, verhuurders, automerken, belangenorganisaties, bedrijven en adviseurs. Het thema van dit jaar was ‘Driving Change’. 

Want autodelen groeit; het aantal deelauto's in Nederland is met 55% gegroeid naar 25.000 auto's, deze cijfers van CROW werden bekendgemaakt op het event. Maar er is versnelling nodig. Want op de meer dan 8 miljoen auto's is dit nog niks. En als we willen dat er in de toekomst nog ruimte is voor mensen en groen en niet iedereen in zijn eigen zelfrijdende auto op de weg rijdt of zelfs werkt of woont, moeten we nu al zorgen dat delen gemeengoed wordt en dat bezit van een eigen auto minder aantrekkelijk wordt. 

Met een line-up van 45 (internationale) sprekers, plenaire sessie, interactieve verdiepings- en expertsessies waren alle ingredienten aanwezig om samen die versnellers te gaan definieren. En met door de mooie verzameling aanwezigen, waren er ook volop kansen om te netwerken om zo door middel van samenwerken meer te bereiken.  Er heerste een open, fijne sfeer en het mooie weer deed ook een duit in het zakje. 

The State of Car sharing
Monique Verhoef is de bevlogen en deskundige dagvoorzitter. Met flair praat zij alles aan elkaar. Ze geeft het woord aan mobility expert Ananda Groag (shareNL) and Karla Münzel (Utrecht University). Ananda nam de zaal mee naar de toekomst en naar een breder deeleconomie perspecief om ze in de juiste indset voor de dag te krijgen. Er werd een nieuwe autodeel logo onthuld en de nieuwe cijfers werden door Karla in een internationaal perspectief gezet. Zij onderzoekt autodelen in Nederland, Belgie, VK, Frankrijk en Duitsland. Zij deelde wat een stad succesvol maakt in autodelen. Dat bleek o.a. de aanwezigheid van een goed OV netwerk te zijn. Een stad die al jarenlang succesvol aan autodelen doet, is Bremen. Michael Glotz-Richter deelde zijn ervaringen en gaf aan dat in zijn stad, elke deelauto 15 auto's vervangt. Als anekdote vroeg hij de zaal zich voor te stellen hoe het zou zijn als iedereen zijn eigen winkelwagentje zou bezitten. Waar zou deze staan, hoe zou de straat eruit zien. 

Ervaring
Volgens SnappCar en MyWheels is er nog volop werk aan de winkel. Om autodelen te versnellen moeten deelauto's vooral in de buurt zijn als je ze nodig hebt en het proces om te boeken en toegang te krijgen moet simpel zijn. Ook speelt prijs een grote rol, hoe duurder autobezit is t.o.v. autogebruik, hoe aantrekkelijker het autodelen. 

De autodeel award en de Green Deal
En de winnaar is...... Den Haag! De genomineerdern voor de eerste autodeel award (initiatief van Natuur & Milieu) zijn Nijmegen, Wageningen en Den Haag. Door hun geintegreerde aanpak, nieuwe initiatieven en groei in de stad wint Den Haag. Dit is goed nieuws op een event dat toevallig ook in Den Haag plaatsvindt. Wethouder Tom de Bruijn neemt de prijs in ontvangst. 
Nog meer applaus volgt. Nu voor de twaalf nieuwe organisaties die de Green Deal Autodelen ondertekenen. Zij sluiten zich aan bij de dertig ondertekenaars die zich in juni 2015 samen achter het ambitieuze doel schaarden om 2018 100.000 deelauto's  in Nederland te hebben. 

Verdieping
Na de lunch zijn er twee ronde's van vijf verdiepingssessies. 

In de eerste ronde discussieren we over naar de belangrijke relatie tussen woon- en werk concepten en de integratie van gedeelde mobiliteit. We zien hoe autodelen buiten de stad ook heel goed kan werken, mét elektrische auto's. Lochem, Zuid Limburg en Terschelling zijn het bewijs. We horen hoe OV en autodelen elkaar versterken als er goed wordt samengewerkt, zoals bijvoorbeeld in de stad Osnabrück, waar OV én autodeel opties in één app zichtbaar zijn. We gaan in gesprek met dealers en garagehouders en horen hoe nieuwe mobiliteit een toekomstperspectief is voor garages, ook al is het vaak spannend om in een andere richting te bewegen. En in de sessie over private lease, leren we dat het minder gek is om een leaseauto te delen omdat hij 'niet van jou is' en lanceert share2use Deelootoo, een leaseconcept dat je met een paar bekenden deelt. 

In de tweede ronde zijn er gebruikers van verschillende initiatieven aan het woord en wordt er opgemerkt dat we ook in gesprek moeten met niet-gebruikers om uit te vinden waarom men níet zou willen delen. We stellen elkaar vragen over de zelfrijdende auto en dat is een onderwerp met zoveel impact, dat we het nog lastig vinden dit voor ons te zien. Toch is het belangrijk nú al de juiste kaders te stellen om de transitie naar zelfrijdende voertuigen in goede banen te leiden. Gemeenten gaan in gesprek over de vragen die zij hebben over autodelen. Zij blijken wel degelijk een sleutelrol te kunnen spelen in het succes van autodelen omdat ze een aantal randvoorwaarden kunnen creeeren en met burgers kunnen communiceren. Er is een interessante panel over het beter benutten van een (deel)auto. Door te carpoolen met Toogethr (zakelijk), Taxistop of Samobiel (platteland) of door de kofferbak te benutten om paketten voor anderen te vervoeren (PickThisUp). En tenslotte blijkt er nog een wereld te winnen op gebied van zakelijk autodelen, waar aan de hand van een case van Nuon door MobiltyMixx getoond wordt wat er goed gaat, maar ook hoe langzaam de adoptie verloop bij bedrijven. 

Experts
In een korte ronde van expertsessies komen worden er veel ervaringen gedeeld: de ANWB vertelt over hun pilot autodelen, die gestaakt is. De Natuur & Milieu federatie Utrecht vertelt over buurtmobiliteit. BOVAG en FreeToGo over de verhuur 2.0, Connekt & Beamrz over MaaS, mobility as a Service en de noodzaak van het samenwerken. Ook ParkFlyRent gelooft in dat samenwerken en roept in een sessie 'durf te vragen' op om open in gesprek te gaan met elkaar. En er is een mogelijkheid om in de net bekendgemaakte cijfers te duiken. 

Power booster
Tijdens de plenaire afsluiting, neemt trendwatcher Mick Walvisch ons mee naar de technologische toekomst. Er ontstaat interactie met Vincent Everts, een andere trendwatcher in de zaal, die met zijn Tesla Model X voor de deur geparkeerd staat en zoveel mogelijk bezoekers kennis laat maken met de 'ludicrous drive' modus (écht een adembenemende ervaring!). We krijgen tips en tricks over gedragsverandering van Rick Baggermans en als laatste leren we veel over free floating concepten van Christian Lambert (BMW Drive Now), die stelt dat je beter onderdeel kunt zijn van de oplossing dan van het probleem als automerk. Geheel in stijl werden er na afloop meerdere ritten gedeeld, lees deze mooie blog over een gedeelde Tesla rit.  

Driving Change
Het werd duidelijk dat er volop energie zit op autodelen. Dit is hard nodig in de transitie van een tijdperk waarin de auto en bezit centraal stond, naar een tijdperk waarin de mens weer centraal staat, zonder dat we daarin onze 'freedom to move' verliezen. Sterker nog, in de toekomst wordt mobiliteit als water; alom aanwezig, vloeibaar, verandert moeiteloos van vorm, stroomt altijd door en is betaalbaar. 

Volgend jaar in Antwerpen? 

Bekijk de foto's en de slides van het symposium hier.