• Den Haag

Tijdens dit congres wordt ingegaan op de uitdagingen voor steden om de toegang zo mobiel mogelijk te houden en ons voor te bereiden op de toekomst. Een bereikbare stedelijke omgeving is cruciaal voor een gezonde, dynamische en economisch vitale stad. Naast de toekomstige mobiliteitspatronen en ICT-ontwikkelingen, is de gebiedsontwikkeling van een stad essentieel voor de bereikbaarheid!

Zie hier voor het volledige programma.

Met onder meer de volgende sessies:

  • Verstedelijking als kans

  • Parkeernormen bij nieuwbouw en transformatieprojecten

  • Weg met MaaS op weg naar MaaC

  • Mobiliteit van morgen

Sprekers zijn onder anderen:

Andrew Berkhout, directeur Greenwheels - Green Deal Autodelen II Partij

Walter Dresscher, oprichter de Natuurlijke Stad - Green Deal Autodelen II Vriend