• Energy Academy gebouw (map)
  • Groningen
  • Netherlands

De noordelijke klimaattop vindt plaats op 9 november 2017 in het Energy Academy gebouw in Groningen. In 2016 werden tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam afspraken gemaakt om de doelen van ‘Parijs’ te behalen. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe nemen het stokje over en halen hiermee de klimaattop naar de regio. Organisaties worden opgeroepen om mee te doen. 

Martien Das (RWS) houdt een sessie om te komen tot afspraken met de gemeenten, provincies en bedrijven om de groei van autodelen te versnellen.